Bli medlem

Att gå med i Sara Lidman-sällskapet kostar 150 kronor/år. Som medlem får du fortlöpande information om sällskapets olika aktiviteter. Du får viss rabatt på Bokcafe Pilgatan i Umeå samt på litterära bussresor till Missenträsk. Dessutom får du ett exemplar av vår medlemsskrift. Fyll i formuläret här nedan och betala in summa (se tabellen nedan) på sällskapets plusgiro 47 62 02 – 7. Skriv namn, adress och epost-adress  i meddelandefältet.

Personlig medlemmar 150 kr.
Tillkommande familjemedlem 125 kr.
Ungdomar t.o.m. 25 år 75 kr.
För institutioner – bibliotek, skolor, studieförbund 300 kr.

Nytt för i år är att du kan betala din medlemsavgift med Swish. Betalningen görs i så fall till Sara Lidman-sällskapets Swish-konto: 123 240 75 42. Ange vem och vad inbetalningen avser.

 

Förnamn*

Efternamn*

Gatuadress*

Postnummer*

Ort*

Mailadress*

Jag vill få Sara Lidman-sällskapets mailutskick i fortsättningen
 Ja Nej

admin@saraBli medlem