Bli medlem

Så här gör du för att bli medlem i Sara Lidman-sällskapet:

1. Skicka ett mail till styrelsen@saralidman.se där du uppger namn och adress.

2. Betala sedan medlemsavgiften (se tabellen nedan) på sällskapets plusgiro 47 62 02 – 7. Uppge namn och epost-adress i meddelandefältet.

Att gå med i Sara Lidman-sällskapet kostar 150 kronor/år. Som medlem får du fortlöpande information om sällskapets olika aktiviteter. Du får viss rabatt på Bokcafe Pilgatan i Umeå samt på litterära bussresor till Missenträsk. Dessutom får du ett exemplar av vår medlemsskrift.

Personlig medlemmar 150 kr.
Tillkommande familjemedlem 125 kr.
Ungdomar t.o.m. 25 år 75 kr.
För institutioner – bibliotek, skolor, studieförbund 300 kr.

Nytt för i år är att du kan betala din medlemsavgift med Swish. Betalningen görs i så fall till Sara Lidman-sällskapets Swish-konto: 123 240 75 42. Ange då vem och vad inbetalningen avser.

admin@saraBli medlem