Sara-programmet i Stockholm för våren 2015

Är du nyfiken på vilka Sara-aktiviteter som äger rum i Stockholm under våren? Spana i så fall in vårt spännande program för våren 2015! Stockholm våren 2015.pdf

Johan SandbergSara-programmet i Stockholm för våren 2015

Sam-vettet och språklyckan

Kära Sara-vänner! Vi gjorde verkligen ett hellyckat program Sara-dagen. Saras sam-vettsfilosofi gestaltades och iscensattes i samtalet om miljön, i konsten och i poesin. Vilket gjorde vårt program ännu bättre än åtminstone jag hade tänkt mig. Fler dimensioner öppnar sig när olika konstformer möts. Ni kan läsa Annelie Bränström Öhmans föredrag om sam-vettet i Saras tankevärld och verk i förkortad form i Västerbottens-Kuriren …

admin@saraSam-vettet och språklyckan

Elisabeth Rynell tilldelas Sara Lidman-priset 2014

elisabeth_rynell

Poeten och romanförfattaren Elisabeth Rynell tilldelas 2014 års Sara Lidman-­‐pris för sin omisskännliga ton och ett lyckosamt växelbruk mellan genrer där hon levandegjort en komplex norrländsk erfarenhet. I förra årets essäsamling Skrivandets sinne träder den politiska Rynell fram tydligare än någonsin, utmynnande i en glödande plädering för litteraturen som motståndskraft. Priset utdelas under Sara-­‐dagen som äger rum den 29 mars …

admin@saraElisabeth Rynell tilldelas Sara Lidman-priset 2014

Sällskapets årsmöte 2014

Mötets öppnande Val av mötesfunktionärer ordförande sekreterare två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Godkännande av dagordning Verksamhetsberättelse 2013/14 (delas ut vid mötet) Revisionsberättelse (delas ut vid mötet) Styrelsens ansvarsfrihet Motioner: alternerande Sara-dag (bifogas) Styrelsen föreslår årsmötet att revidera stadgarnas § 6 för att få tid att behandla ev. motioner på styrelsemöte i god …

admin@saraSällskapets årsmöte 2014

Motion alternerande Sara-dagar

Till styrelsen Sara Lidman-sällskapet Sara Lidman-sällskapets Sara-dagar arrangeras i mars varje år i Umeå. Sällskapets övergripande syfte är att ”stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang”. Sällskapets medlemmar är spridda över hela landet. De tre största medlemsgrupperna finns i Umeå, Stockholm och Skellefteå. Vi föreslår därför att Sara-dagarna fr.o.m. 2015 alternerar mellan dessa orter. Syftet är …

admin@saraMotion alternerande Sara-dagar

Olförarns berättelse 2013-14

Sara Lidmansällskapets Verksamhetsberättelse för 2013 fram till årsmötet 29 mars 2014. Sara-sällskapets styrelse kan stolt redogöra för ett sjätte lysande verksamhetsår. Styrelsen har under året haft nio möten varav ett extramöte i Bokcafé Pilgatans trivsamma lokaler, som vi har förmånen hyra in oss i. Vi har nu lokalavdelningar både i Skellefteå och Stockholm. Våra olika projekt har under året fått …

admin@saraOlförarns berättelse 2013-14

SARA LIDMAN-PRISET 2014

SARA LIDMAN-PRISET Sara Lidman (1923-2004) har en unik position i svensk litteratur och samtidshistoria. Hon blev älskad och hyllad som förnyare av romankonsten men också omstridd som debattör och agitator. Det passionerade engagemanget, det muntra allvaret, det goda berättarhumöret går igen i allt hon gjorde. Några gränser mellan litteratur och politik ville hon aldrig erkänna. Romanerna, de politiska artiklarna och …

admin@saraSARA LIDMAN-PRISET 2014

Nominera SARA-PRISET 2014

Kära Sara-vänner! Vi har ett spännande Sara-år framför oss: Sara-priset 2014 För att hedra Sara Lidmans minne har Sara Lidman-sällskapet instiftat Sara Lidman-priset. Pristagare kan variera från, till exempel, författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare till föreningar som verkar i Sara Lidmans anda av passionerat motstånd och engagemang. Priset kommer att delas ut för andra gången i samband med Sara-dagen lördag …

admin@saraNominera SARA-PRISET 2014

Kulturhus enligt Sara

norran.se_wp-content_uploads_2013_04_mb-kulturhusdebatt-kulturhus_imgver_full-250

ILLUSTRATION: ANNIKA ERIKSSON Sara Lidman-sällskapets skellefteavdelning vill peka på sex värden i Sara Lidmans liv och verk som vi menar är viktiga i ett nytt kulturhus i Skellefteå. Men jämföra en kvinna och ett hus? Jo, det handlar om själ. Tänk när man i framtiden beskriver vårt kulturhus såsom Sara Lidman beskrivs: ”Gnistrande och förargelseväckande”. Vilket motto. Första ordet är byn. …

admin@saraKulturhus enligt Sara

Vad jag lär mig om folkbildning av Sara Lidman

Isabelle NordfjellAtt läsa Sara Lidman är att följa med på en ständigt pågående bildningsresa, skriver Annelie Bränström Öhman. Bildningsresa. Utan att egentligen prata om det, pläderade Sara Lidman i allt hon gjorde för folkbildningens existenberättigande – det skriver VK-kulturens frilansmedarbetare Annelie Bränström Öhman som i år får Baltics samverkanspris. Pristal. Jag tror så här: Alla goda berättelser, all vilja och …

admin@saraVad jag lär mig om folkbildning av Sara Lidman

Läs Lawen Mohtadis tacktal

”Ett erkännande till både mig och Katarina Taikon.” Kära Sara Lidman-vänner, För 12 år sedan fick jag mitt första jobb som journalist. Jag började som nyhetsreporter på Sveriges Radios lokalredaktion i Malmö. Det var jag glad över, jag tyckte om att intervjua människor och jag hade ett intresse för vad som hände i samhället omkring mig. Men samtidigt var det …

admin@saraLäs Lawen Mohtadis tacktal

Pris till Anita Persson Sara Lidman-sällskapet i Stockholm

  DN gratulerar. Småfniss åt Strindberg varje kväll Anita Persson får Stockholms stads finaste utmärkelse för sitt Strinbergs­engagemang. Här vid Carl Eldhs Strindbergsbyst vid Mosebacke. När Margareta Björk, kommunfullmäktiges ordförande, ringde för att höra om Anita Persson var ledig den 16 maj trodde hon att det var för att boka en Strindbergsvandring för Stadshusets personal. • I själva verket ringde …

admin@saraPris till Anita Persson Sara Lidman-sällskapet i Stockholm

Gunilla Kindstrand Norrland på Saras vis

  En dag, faktiskt för precis 25 år sedan, satt jag och Sara Lidman och hängde på ett fik. Jag var höggravid och lite skärrad, för en läkare hade just konstaterat att barnet låg åt fel håll och måste vändas. Sara var engagerad, också i den felvända, men tack och lov mest i samtalsämnet vi kommit överens om. Vi pratade …

admin@saraGunilla Kindstrand Norrland på Saras vis

Kulturhus enligt Sara

Sara Lidman-sällskapets skellefteavdelning vill peka på sex värden i Sara Lidmans liv och verk som vi menar är viktiga i ett nytt kulturhus i Skellefteå. Men jämföra en kvinna och ett hus? Jo, det handlar om själ. Tänk när man i framtiden beskriver vårt kulturhus såsom Sara Lidman beskrivs: ”Gnistrande och förargelseväckande”. Vilket motto. Första ordet är byn. Sara Lidman kom …

admin@saraKulturhus enligt Sara

Vad jag lärt mig om folkbildning av Sara Lidman

Isabelle NordfjellAtt läsa Sara Lidman är att följa med på en ständigt pågående bildningsresa, skriver Annelie Bränström Öhman. Bildningsresa. Utan att egentligen prata om det, pläderade Sara Lidman i allt hon gjorde för folkbildningens existenberättigande – det skriver VK-kulturens frilansmedarbetare Annelie Bränström Öhman som i år får Baltics samverkanspris. Pristal. Jag tror så här: Alla goda berättelser, all vilja och …

admin@saraVad jag lärt mig om folkbildning av Sara Lidman