Citat 1

Detta att barnet var så vida förmer och ändå godkände Didrik utan varje inskränkning! Didrik måste helt enkelt vara den han var inför denna blick. Han var godkänd in blanco!

UR ”NABOTS STEN”

admin@saraCitat 1

Kommentera