Dags att nominera till Sara Lidman-priset 2018!

Sara Lidman-priset har instiftats av Sara Lidman-sällskapet för att hedra hennes minne. Pristagare kan vara författare, aktivister och kulturarbetare men även föreningar och journalister som verkar i Sara Lidmans anda av passionerat motstånd och engagemang.

Priset delas ut vid Sara-dagen i Umeå lördagen den 24 mars 2018. Priset delades ut första gången vid Sara-dagen i Umeå den 23 mars 2013, för att uppmärksamma 90-årsjubiléet av Sara Lidmans födelse. I samband med att Umeå utsågs till kulturhuvudstad år 2014 delades priset ut för andra gången. Därefter sker utdelning vartannat år.

I Sara Lidman-prisets anda ligger också att det är själva utmärkelsen som ger prestige. Priset består av en symbolisk gåva,     en  trana  av  slöjdaren  s u r o l l e Jögge Sundqvist, och pristagaren inbjuds att medverka med föredrag eller annan form av framförande vid prisutdelningen. Dessutom får pristagaren möjlighet att tillbringa en vecka på Lidmangården i byn Missenträsk i norra Västerbotten.

Pristagare kommer att utses av en jurygrupp i samråd med Sara Lidman-sällskapets styrelse. Sara Lidman-sällskapet vill härmed uppmana allmänheten att inkomma med nomineringar (gärna med motivering). Sällskapet välkomnar nomineringar från såväl medlemmar som övriga intresserade.

Förslag kan skickas till styrelsen@saralidman.se

OBS! Sista dag för nomineringar är den 20 december 2017.

Kontaktperson: Karin Högström, ordförande

Mobiltelefonnummer: 070-542 97 03

Mer information om Sara Lidman och Sara Lidman-sällskapet: www.saralidman.se

Styrelsen Sara LidmanDags att nominera till Sara Lidman-priset 2018!