Ellenor

Ellenor Lindgren läser Tjärdalen

”– En by är ingen lagård å du ska inte blanda ihop folk å kreatur! Så fort det är frågan om en människa måste hon få vara till, hur skabbig hon än är!
– Om vi vore en rik by. Men du vet själven huru knapert vi hava ‘ne.
Petrus skrek åt dem:
Så fattig får vi aldrig bli att vi int hava råd låta en odugling leva lame oss. Hörni vad ja säj, bli vi så fattig då är vi bara kreatur allihop. Å då kan he göra desamma me allting” (Tjärdalen s. 162).

Dessa ord lästes i dag upp vid kommunfullmäktiges sammanträde i Skellefteå där Ellenor Lindgren var inbjuden för att läsa ett kapitel ur Tjärdalen. Låt oss dela Sara Lidmans ord! De behövs i dessa tider.

Nedan kan ni lyssna på Ellenors uppläsning:

Foto: Harald Larsen

Johan SandbergEllenor Lindgren läser Tjärdalen