Laddar evenemang

« Alla evenemang

  • Evenemanget har varit.

Årsmöte 2021

lördag 27 mars, 17:00 - 18:00

Årsmötet kommer i år att ske digitalt via Zoom Meetings.
Maila: el@ellenor.nu senast 26 mars om du vill delta. Inträdeslänken kommer skickas till din epost en timme innan mötet. Mötet öppnas 16.30. Dagordning se nedan.

 

DAGORDNING SARA LIDMAN-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 17 mars 2021 kl 17.00

- Mötet öppnas
 Val av:
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) två justerare – tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

- Mötets behöriga utlysande

- Godkännande av dagordning

- Verksamhetsberättelse 2020

- Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse

- Styrelsens ansvarsfrihet

1. Val av
2. a) styrelse
3. b) två revisorer
4. c) valberedning

- Motioner

- Presentation av kommande verksamhetsår

- Övriga frågor

- Ellenor Lindgren läser ett vårtal av Sara Lidman

- Mötets avslutande

Detaljer

Datum:
lördag 27 mars
Tid:
17:00 - 18:00
Evenemangskategori: