Kajsa Ekis Ekman

Kajsa Ekis Ekman tilldelas Sara Lidman-priset 2016

Författaren Kajsa Ekis Ekman tilldelas 2016 års Sara Lidman-pris för sina skarpa analyser av dagens stora samhällsfrågor. Både hennes texter och verbala inlägg i olika debatter bärs av ett språk som inger hopp, som genomlyser det till synes svårbegripliga. Kajsa Ekis Ekman är en modig aktivist och folkbildare både nationellt och internationellt i sann Sara Lidman-anda av passionerat motstånd och engagemang. Priset utdelas under Sara-dagen 2 april som äger rum på Sagateatern i Umeå under rubriken ”Sara, kvinnorna och freden”.

Årets Sara Lidman-pris, det tredje i ordningen, tilldelas kulturjournalisten, debattören och författaren Kajsa Ekis Ekman. Hon är en unik röst i dagens samhällsdebatt, som vidgar perspektiven till att handla om mer än representativitet. Med en humor som befriar slår hon hål på myter och med skarpa betraktelser uppmanar hon oss att försöka förstå kapitalismens maskineri.

Hennes två första böcker Skulden: eurokrisen sedd från Aten (2013) och Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan (2010) slår båda hål på myter. Den första ger en annan bild av skuldkrisen, och visar att grekerna inte var lata utan att de tvärt om fick betala notan för den skuldkris som började i USA och sedan muterade till Europa. Den andra analyserar med feministisk skärpa normaliseringen av människohandel och prostitution: den klyvnad som sker mellan jaget och kroppen när människan görs till en vara. Skulden är översatt till grekiska (”Den stulna våren”) och Varat och varan är översatt till både engelska och franska.

Kajsa Ekis Ekman skriver på Dagens Nyheters kultursida, är ledarskribent på Dagens ETC samt medlem av redaktionen för tidningen Brand. Ett urval av hennes texter finns samlade i Texter 1998-2015 (2015). Med vass analytisk skärpa och stor kunskap tar hon sig an till synes obegripliga frågor och gör dem begripliga. Vi görs klarsynta och mer intresserade av vår omvärld. Ur detta väcks hopp och en lust att förändra.

SARA-DAGEN

Priset utdelas vid Sara-dagen som äger rum lördagen den 2 april på Sagateatern i Umeå. Årets Sara-dag har temat ”Sara, kvinnorna och freden”. Under dagen deltar kulturjournalisten, dramatikern och författaren Stina Oscarson som berättar om motståndet mot Sveriges närmande till NATO; författaren och professorn i litteraturvetenskap Annelie Bränström Öhman, om Sara Lidmans engagemang för freden. Pristagaren Kajsa Ekis Ekman håller själv ett anförande i samband med utdelandet av priset. ”Skator”, musikern och poeten Lina Högström, avslutar.

Sara Lidman-priset har instiftats av Sara Lidman-sällskapet för att hedra författarens minne. Priset har utdelats vid två tidigare tillfällen, 2013 till journalisten och författaren Lawen Mohtadi och 2014 till poeten och romanförfattaren Elisabet Rynell. I prisets anda ligger att det är själva utmärkelsen som ger prestige. Priset består av en symbolisk gåva, en trana av slöjdaren s u r o l l e Jögge Sundqvist. Dessutom får pristagaren möjlighet att tillbringa en vecka på Lidmangården i Missenträsk i norra Västerbotten.

 

För mer information, kontakta Johan Sandberg, Sara Lidman-sällskapets ordförande.

Telefon: 073- 047 74 31    Mail: styrelsen@saralidman.se

 

 

 

Foto: Patricia Reyes

Johan SandbergKajsa Ekis Ekman tilldelas Sara Lidman-priset 2016