Kallelse till årsmöte med Sara Lidmansällskapet

Lördag den 31 mars 2012 i Umeå
Tid: 17 – 18 efter ”Sara och moderskapet”
Plats: Bokcafé Pilgatan

Om du har någon motion eller skrivelse till årsmötet skall du skicka in den med mail till styrelsen senast tre veckor före årsmötet, på adress styrelsen@saralidman.se
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar finns tillgängliga på hemsidan och Bokcafé Pilgatan en vecka innan årsmötet samt finns även vid årsmötet.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer:

a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet

5. Verksamhetsberättelse 2011/2012
6. Revisionsberättels
7. Styrelsens ansvarsfrihet
8. Motioner
9. Val av

a) styrelse
b) två revisorer och ersättare
c) valberedning jämte ersättare

10. Planering av kommande verksamhetsår bla information om Sara-priset och prel planer jubileumsåret  2013
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

************************************************

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET

Årsmöte
Årsmöte för Sara Lidman-sällskapet hölls den 26 mars 2011 på Bokcafé Pilgatan.

Styrelse
Sara Lidman-sällskapet har under verksamhetsåret letts av den styrelse som
utsågs vid årsmötet och som består av följande personer:

Ordförande: Ulla Danielsson (Umeå -> t o m 2013)
Sekreterare: Annelie Bränström Öhman (Umeå -> t o m 2013)
Kassör: Sven Lundberg (Umeå -> t o m 2012)
Ordinarie ledamöter: Erik Danielsson (Umeå-> t o m 2013)
Gudrun Nordborg (Umeå -> t o m 2013)
Anita Persson (Stockholm -> t o m 2012)
Bernt Ämting (Umeå -> t o m 2012)
Ersättare: Erik Jonsson (Umeå -> t o m 2012)
Birgitta Löwander (Stockholm -> t o m 2012)
Liselotte Åström (Umeå -> t o m 2012)

Revisorer och valberedning
Som revisorer för Sara Lidman-sällskapet har fungerat Jan-Olov Carlsson
(ordinarie) och Erik Bohman (ersättare). Valberedning har bestått av 
Stephen Goldin, George Andersson och Annika Edlund.

Styrelsemöten
Sällskapet har under verksamhetsåret haft sammanlagt sju protokollförda
styrelsemöten (19 april, 31 maj, 23 augusti, 27 september, 22 november
2011 samt 7 februari, 20 februari 2012) som i samtliga fall har hållits i 
Bokcafé Pilgatans lokaler i Umeå.

Medlemsavgift och antal medlemmar
Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 150 kr/år. Antal medlemmar: se bilaga.

Ekonomisk redovisning
Se bilaga.

Verksamhet och arrangemang
Se bilaga ”Olförar’ns Berättelse”

Samarbeten
Se bilaga ”Olförar’ns Berättelse”


Umeå 31 mars 2012

Ulla Danielsson       SvenLundberg         Annelie Bränström Öhman

Erik Danielsson       Gudrun Nordborg     Bernt Ämting

Anita Persson         Birgitta Löwander     Liselotte Åström

Erik Jonsson

***********************************************************

Bilaga: “Olförar’ns berättelse”

Verksamhetsberättelse för 2011 fram till årsmötet 31 mars 2012
Sara Lidman-sällskapets styrelse kan stolt redogöra för ett händelserikt fjärde
verksamhetsår. Flera av våra projekt har blommat i sann Sara-anda. Styrelsen
har haft regelbundna möten i Bokcafé Pilgatans lokaler, som vi har förmånen
hyra in oss i. Verksamheten har främst kretsat kring att föra ut Sara Lidmans
författarskap och anda på olika sätt genom ett konstprojekt, en medlemsskrift,
en hemsida, föreläsningar, vykort, litterära utflykter med buss, båt och picnic,
läsecirklar och dessutom i musik. Vi har fått en fantastisk respons från olika
aktörer i att samarrangera och med sponsring: ABF, Backenkyrkan Umeå
landsförsamling, h:ströms bokförlag, Kafé Station, Kulturföreningen Bokcafé
Pilgatan, Region Västerbotten, Umeå Kultur, Umeå Teaterförening och
Västerbottens museum.

Sara-dagen och årsmötet 2011
Sara dagen 2011 gick i musikens tecken. En musikalisk tolkning av Jernbane-
sviten framfördes av Hilding Carlsson och skådespelaren Harriet Nordlund
reciterade Saras text i den vackra Backenkyrkan som fylldes till brädden.

Medlemsskriften “Sara-dagar” och vykort
I början av verksamhetsåret kunde vi till alla medlemmar skicka ut vår första
medlemsskrift “Sara-dagar”, prydd med Stina Wirséns teckning av Sara med
blå ögon och hårstrån på skaft. Och vykortet med Ulla Montans bild av Sara
omfamnande trädet. “Sara-dagar” finns att köpa via sällskapet för 50 kr och
vykortet för 10 kr.

Hemsidan www.saralidman.se och Facebook-gruppen “Sara Lidman”
Äntligen har vi kunnat öppna vår hemsida www.saralidman.se Nu kan du även
bli Sara-vän på Face-book.

Citatprojektet ”Lev!”
Det har varit ett aktivt och spännande år i samarbete med konstnärsgruppen 
FA+ Ingrid Falk och Gustavo Aguerre i deras gestaltning av Sara-orden på
Umeå C. Vi har haft ett intensivt samlande på Sara-citat via flera olika 
kanaler: hemsidan, Facebook-gruppen ”Sara Lidman”, Umeå kommuns 
”gröna ruta” i lokalpressen, tidigare studenter på Sara Lidman-kursen vid 
Umeå universitet, ”Sällskapet Lifsens rot”. Alla inkomna citat har sedan 
publicerats på hemsidan. ”Citatgruppen” (Annelie Bränström Öhman, 
Ulla Danielsson, Erik Jonsson och Birgitta Holm) har sedan valt citat bland 
dessa och förmedlat dem till konstnärsduon. Konstnärerna framförde även 
önskemål om att få dialektnamn till blommor insamlade i Missenträsk: 
Annelie tillfrågade sin botaniskt kunniga kollega Anders Persson samt
konsulterade även botanikern Stefan Eriksson och Anders Nilsson,
redaktör för ”Skörvnöppa”.

"Lev! – projektet” blev omskrivet av Yvonne Rittvall i DN, vilket genast 
citerades av samtlig rikspress och nordlig lokalpress, se bl.a:
http://svt.se/2.27170/1.2682936/sara_lidman_over_150_meter_glasvagg
http://www.svd.se/kultur/sara-lidman-hyllas-i-konstprojekt_6184701.svd
Konstprojektet har redan börjat materialisera sig. En modell visades i början 
av året på öppet hus i Stadshuset. En första del av den glasvägg som ska gå 
längs järnvägstunneln med texten “Jag vill se snön brinna”. Se länkar nedan 
så vackert det blir!
http://www.folkbladet.nu/282055/2012/01/20/lidman-ljuset-i-tunneln

Följande favoritcitat valdes ut:
1. Jag vill se snön brinna (Vredens barn)
2. Såvitt man bor i en by måste man bry sej (Tjärdalen)
3. I Norrland hava vi en stor del av Sverige!
4. Skriv något på väggen så att andra får veta hur du har det
(Om jag finge förändra Sverige)
5. - Så fattig får vi aldrig bli att vi int hava råd låta en odugling leva lame oss
(Tjärdalen)
6. här är mitt uppdrag: om jag skulle kunna skriva om detta ljus. Hylla det. 
Dessa himlar – deras innebörd (torsdag 25 okt. 1979)
7. Sjön hade fått himlen och höll andan av lycka (Din tjänare hör)
8. det finns en närvaro, en kännedom från födelseorten så oförneklig som den
egna huden (Lifsens rot)
9. Bokstäverna - de egenmäktiga bokstövlarna - hur dom får oss att stappla
(Kropp och skäl)
10. När skam når en viss höjd upphör den att vara pinlig (Lifsens rot)
11. Hur skulle vi uthärda fullkomligheten om den inte vore tillfällig (Lifsens) 
12. Gode Gud Jernbana! Kom hit människor! Hör oss! Tala med oss! Slunga
oss om varandra! Vare samfärdsel! (Nabots sten)  

Litterära bussresor till Missenträsk
De litterära bussresorna till Sara-land har varit fortsatt eftertraktade och
genomförts både vår och höst med Birgitta Holm och Annelie Bränström
Öhman som ciceroner och i regi av Kulturföreningen Bokcafé Pilgatan.

Lifsens rot i Missenträsk
Just före midsommar, den 17 juni på sjuårsdagen efter Saras bortgång,
spelades “Lifsens rot” i Missenträsk. Byborna hade klätt bönhuset i vacker
försommarskrud. Skådespelarna Ellenor Lindgren och Nina Sarri Vahlberg
framförde stycket under devisen “det är fullkomnat” vilket verkligen bar syn
för sägen. Salen var knökfull av bybor och tillresta som ömsom skrattade
och grät “jaa det är precis som àSara”. Birgitta Holm berättade om Saras
författarskap. Bild från eventet nedan

Midnattsfestivalen i Korpilombolo – “Sara och natten”
Sällskapets sekreterare Annelie Bränström Öhman och författaren 
Elisabet Rynell var inbjudna under temat “Sara och natten” på nattfestivalen 
i Korpilombolo se länk http://www.nightfestival.se/diary_66_10.html

“Hamlet i Missenträsk. Om Sara Lidmans författardagböcker "
Annelie Bränström Öhman är i färd med att skriva en bok utifrån sin läsning 
av Saras dagböcker under skrivandet av Jernbanesviten. Sara förde en parallell 
dagbok under skrivandet där hennes funderingar kring byn och det egna 
skrivandet kommenterades. Annelie har framfört delar av sitt skrivande dels 
vid föreläsningar på Skytteanska samfundet och dels vid Folkuniversitet Umeå 
i deras föreläsningsserie om norrländska författare. En text finns även att 
läsa i Provins 4/2011

PROVINS 4/2011
Vår styrelseledamot Erik Jonsson tillika redaktör för Norrländska 
litteratursällskapets tidskrift Provins har tillägnat numret Sara. 
Överraskar bl.a. med att presentera Sara som poet, med dikten 
Vaggvisa (Provins 1/1960). Annelie Bränström Öhmans text om Saras 
vaxdukshäften “56 personer i en by – ett grundtema som räcker för ett
livs variationer”. Här finns också en berättelse om Saras möte med 
Susan Sontag i Vietnam av författaren Carl Åkerlund. Visserligen ett 
fiktivt sådant men både Sara och Susan besökte Vietnam. Se också 
PeO Rasks bildsatta dikt J.Ö.R.N. Ett vackert nummer både till ord och 
bild. Illustrationer av Anneli Furmark. Om du vill hålla dig litterärt 
uppdaterad, läs också nätupplagan eProvins http://eprovins.norrlitt.se/

Sara Lidman skulptur i Skellefteå?!
Skellefteå har haft en stormig debatt om en Sara skulptur. 
Vi hoppas att den till slut blir av! Kolla dessa länkar:
http://norran.se/2011/10/skelleftea/debatt-om-skulptur-i-fullmaktige/ 
http://svt.se/2.73401/1.2570536/brak_om_sara_lidman-skulptur

Lidmans-gården i Missenträsk
Styrelsen har fört förhandlingar med universitetet i syfte att göra 
Lidmans-huset i Missenträsk mer tillgängligt. Information finns nu 
både på Universitetets och sällskapets hemsida. Husen är öppna för 
både forskare och författare för att hitta skrivro. Vi har fått vackra 
foton av Bengt Estborn i “Sällskapet Lifsens rot” på husen 
i Missenträsk och huset i Åliden där Saras farfar Erik, förebilden 
till Didrik, bodde. Bilderna pryder nu vår hemsida.
https://www.anstalld.umu.se/campus-lokaler-och-miljo/
gastforskarbostader-och-rekreation/

Texter om Sara
Jag vill tipsa om en artikel som Annelie Bränström Öhman skrivit för 
Arbetaren/Zenit. Rubriken är "Poesin i politiken - byn i världen. 
Sara Lidman och hennes uppdrag". Vill du läsa i pappersvariant är det 
nr 45 (10-16 november). Annars finns den också (utan bilder 
på ylande vargar & andra layoutfinesser) här:
http://www.arbetarenzenit.se/poesin-i-politiken-%E2%80%93-byn-i-varlden/
Om Sara och november: Sara ojade sig och kved över denna månad när 
mörkret infinner sig. Frånvaron av ljuset plågade henne ”man känner sig 
dum och obegåvad när himlen är frånvänd, som avigsidan av en bleck-sked” 
klagade hon. Här kan ni läsa Annelies artikel om november 
http://www.vk.se/Article.jsp?article=491653
Om Sara & Kerstin Thorvall: I Biblioteksnytt fann vi denna berättelse om 
ett möte mellan Sara och Kerstin. Det är Marika Lagercrantz som berättar 
om deras möte http://www.nyaupplagan.se/?p=2611

Sara i Stockholm
Sara Lidman-sällskapets Stockholmsavdelning har ordnat flera omtyckta 
aktiviteter under året: Picknick på Långholmen i Saras fotspår, 
huset där Saras vänner Eskil och Grete Almgren bodde och även Sara 
en period, besöktes.
“En färd till Moder Jord – barnafödande i Sara Lidmans författarskap”
föreläsning av kvinnoläkaren Kajsa Sundström var ett lyckat och välbesökt 
arrangemang på ABF huset (25 oktober).
Medverkan på DELS-arrangemanget “Sällskapsliv till sjöss” (6-7 november) 
var också en god framgång, där trubaduren Pierre Ström framförde ett 
program under rubriken ”Mitt möte med Sara”.
Anordnande av läsecirkel. I år har man läst Tjärdalen och sedan träffats hos 
vår styrelseledamot Anita Persson på Fatbursgatan. Tidigare har man läst 
Regnspiran, Bära mistel, Jag och min son, Med fem diamanter, Gruva och 
Kropp och skäl. 

Kommande arrangemang

Kirunatopia på Bildmuséet
Ett konstprojekt av konstnären Ingela Johansson och curatorn Kim Einarsson 
Konsthall C i Hökarängen. Här kommer bl.a. Saras tal vid gruvarbetarstrejken 
i Kiruna att gestaltas av Cecilia Nilsson, som nyligen fick Guldbagge för bästa 
kvinnliga biroll i “Simon och ekarna”. Framflyttat till maj.

Litterära bussresor
I samarbete med Kulturföreningen Bokcafé Pilgatan planeras 
två nya litterära bussresor till Missenträsk våren/sommaren 2012. Den ena 
äger rum lördagen 12 maj och guidas av Erik Jonsson och Carl Åkerlund. 
Den andra resan sker i samband med Kristi Himmelfärdshelgen torsdag 
16 maj och guidas av Birgitta Holm.

Littfesten 2012
Umeås internationella litteraturfestival går av stapeln 15-17 mars, 
Erik Jonsson har som enastående festfixare lockat femtio författare 
från åtta länder att medverka vid littfesten. Annelie Bränström Öhman 
kommer att framträda tillsammans med bl.a. Monika Fagerholm, 
Ida Linde och Ebba Witt Brattström. Du kan t.ex. lyssna till ett 
unikt samarbete där en grupp svenska, ukrainska och slovenska poeter och 
dragspelare möts på Littfest, för en kväll i sentimentalitetens tecken. 
Se hela det spännande programmet http://littfest.se/

Sara-priset – “i en anda av passionerat motstånd” 
Styrelsen diskuterar nu formerna för Sara-priset, vi har många spännande 
idéer och vill gärna föra diskussionen vidare med medlemmarna kommande
årsmöte. Vi har bl.a. pågående kontakter med Umeå 2014 – Europas 
kulturhuvudstad. Preliminärt syfte: pristagaren ska verka i 
”en anda av passionerat motstånd, med rötterna i 
det norrländska och blicken riktad ut mot världen”;  
formerna för utdelningen ska präglas av det ”muntra allvar” 
som kännetecknar Sara Lidmans författarskap. Ingen penningsumma 
eller endast smärre (ev. uppehållsstipendium vid Lidman-gården) och 
ett prisföremål, enklare hantverk i form av ett föremål med symbolisk 
anknytning till Sara Lidmans författarskap.

Sara-dagen 31 mars 2012 - "Sara och moderskapet"
När ljuset nu äntligen återvänder firar vi Sara-dagen här i Umeå 
lördagen 31 mars. Vår femte Sara dag går i moderskapets och
födandets tecken. Medverkande är: 
Kajsa Sundström, kvinnoläkare och forskare, medförfattare till boken 
”Livstider – kvinnoliv på 1900-talet”, aktiv med att införa abort-
lagstiftningen 1974, kommer att tala om barnafödande och barnens 
list och klokhet i valet av föräldrar i Saras författarskap.
Kajsa Ekis-Ekman, journalist och författare som skrivit boken 
”Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den
delade människan". 
Ida Linde, författare bördig från Umeå, har nyss kommit ut med 
kritikerrosad roman ”En kärleksförklaring”.
Lena Granhagen, skådespelare som nyligen hördes som Gerda 
i ”Norrlands akvavit” radioteaterföreställning. Lena läser
valda texter. 

Varmt välkomna lördag 31 mars 2012 till Sara-dagen på 
Kafé Station kl 13.00 och till årsmötet på Bokcafé Pilgatan kl 17.00!

Lev!
Ulla Danielsson
ordförande i Sara Lidman-sällskapet

 

 
foto Bernt Ämting
admin@saraKallelse till årsmöte med Sara Lidmansällskapet

Kommentera