Kallelse till årsmöte

Årsmöte hålls direkt efter programmet lördag 6 april kl 17.00 – 18 ca på Bokcafé Pilgatan. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsberättelsen kommer att finnas på hemsidan www.saralidman.se och vara tillgänglig på årsmötet.

Efter årsmötet erbjuder vi en buffé till skäligt pris (ca 150 kr) som vi kan avnjuta medan vi fortsätter våra samtal. OBS! Vi behöver att du senast lördagen innan årsmötet, dvs. senast den 30 mars, anmäler din önskan om att äta buffé till styrelsen@saralidman.se eller via telefon till Karin Högström på 070-542 97 03

Nytt år – nytt medlemskap!

Det här utskicket är också en vädjan om förnyat medlemskap i Sara Lidman-sällskapet. Det är samma medlemsavgifter som tidigare: 75:- för ungdomar under26 år, 150:- vuxen,tillkommande familjemedlem 125:- och 300:- för institutioner – bibliotek, skolor, studieförbund. Plus Giro 47 62 02 – 7. Medlemsavgift kan även betalas med Swish på konto: 123 240 75 42. Ange vem/vilka inbetalningen gäller och vilken mailadress och postadress du vill att medlemsutskicken ska gå till! Får du INTE våra mailutskick så meddela detta till styrelsen@saralidman.se

Vänliga hälsningar från Sara Lidman-sällskapets styrelse

genom Ol’förarn Karin Högström

Lev!

 

Sara Lidman-sällskapet

c/o Bokcafé Pilgatan

Pilgatan 14

90331 Umeå

070-542 97 03

Webbplats: www.saralidman.se

Epost: styrelsen@saralidman.se

PlusGiro: 47 62 02 – 7

Swishkonto: 123 240 75 42

Styrelsen Sara LidmanKallelse till årsmöte