Kontakta oss

Frågor och synpunkter kan skickas till ordförande Ann Sigfridsson via

Telefon: 070 – 60 60 829

Epost: styrelsen@saralidman.se

eller brevledes via

c/o Bokcafé Pilgatan
Pilgatan 14
903 31 Umeå

Sara Lidman-sällskapets Stockholmsavdelning nås genom

Anita Persson
Fatbursgatan 29 A
118 54 Stockholm

Telefon: 070/274 67 11
Epost: anita_s_persson@hotmail.com

Sara Lidman-sällskapets Skellefteåavdelning nås genom

Harald Larsen
Kvistgatan 99
903 58 Skellefteå

Telefon: 0910/77 59 07
Epost: harre.larsen@gmail.com

 

admin@saraKontakta oss