Kontakta oss

Frågor och synpunkter kan skickas till ordförande Ann Sigfridsson via

Telefon: 070 – 60 60 829

Epost: styrelsen@saralidman.se

eller brevledes via

c/o Bokcafé Pilgatan
Pilgatan 14
903 31 Umeå

 

Sara Lidman-sällskapets Stockholmsavdelning nås genom

Christina Ohlsson
Kragstalundsvägen 141
186 54 Vallentuna
Telefon: 073 – 581 54 15
och
Ulla Danielsson

Alsnögatan 46
116 41 Stockholm
Telefon: 070 – 369 38 85

 

Sara Lidman-sällskapets Skellefteåavdelning nås genom

Harald Larsen
Kvistgatan 99
903 58 Skellefteå

Telefon: 0910/77 59 07
Epost: harre.larsen@gmail.com

 

admin@saraKontakta oss