”Om 6 dagar måste manus vara färdigt. Måste nu dra ur kontakten med yttervärlden och uppta förbindelsen med Björn och Linda i anda och sanning. MÅSTE.” Ur Saras dagbok 22 oktober 1959, när hon skrev på romanen Bära mistel.

Styrelsen Sara Lidman”Om 6 dagar måste manus vara färdigt. Måste nu dra ur kontakten med yttervärlden och uppta förbindelsen med Björn och Linda i anda och sanning. MÅSTE.” Ur Saras dagbok 22 oktober 1959, när hon skrev på romanen Bära mistel.