Medlemsbrev September 2012

Kära Sara-vänner!

Vi har en spännande höst framför oss med ett flertal arrangemang och aktiviteter med koppling till Sara Lidman, varav Sällskapet är medarrangörer eller medverkande vid de flesta, bland annat den efterlängtade invigningen av konstverket UmeLev! och nomineringen till det första Sara Lidman-priset:

Onsdag 10 oktober

”Sara talade som ingen annan – om Sara Lidmans talekonst” Idéhistorikern Sverker Sörlin har studerat Sara Lidmans tal och talekonst och ger i kvällens föreläsning en ingående bild av Sara Lidman som talare.
Samarrangemang med Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/kalendarium/evenemangsvisning/?eventId=2898

Lördag 20 oktober

Sara Lidmans nära vän, poeten och romanförfattaren Elisabeth Rynell har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktor. Datum för doktorsföreläsning meddelas senare http://www.humfak.umu.se/om/aktuellt/nyhetsvisning/elisabeth-rynell-utsedd-till-hedersdoktor-.cid192192

Fredag 17 november

Invigningen av konstverket UmeLev! (Sara-citaten i gång-/cykeltunneln under Järnvägsgatan, Umeå) lördagen den 17 november kl 15:00 i samband med den årliga Ljusfestivalen i Umeå. Jag har varit på en förhandsvisning av konstverket. Helt makalöst fantastiskt – maffigt och skirt på samma gång. 700 kvadratmeter glasvägg med björk och gran förbisusandes tågfönstret. Lev! i putsat stål att spegla sig i. En blå jättehimmel med moln eller är det en hjärna med flow… varvat med ängsblommor och väggurets tickande från Missenträsk. Citaten ges olika rum och gestaltning i skiftande material. http://www.vk.se/723477/saras-text-i-ny-form

Måndag 19 och tisdag 20 november

Västerbottensteatern kommer med en föreställning om konstnärerna Anna Nordlander och Berta Hansson. Berta och Sara var också nära vänner.

Nominering till Sara Lidman-priset

För att hedra Sara Lidmans minne instiftar Sara Lidman-sällskapet nu Sara Lidman-priset. Pristagare kan variera från, till exempel, författare, journalister och kulturarbetare till föreningar som verkar i Sara Lidmans anda av passionerat motstånd och engagemang.

Priset kommer att delas ut första gången vid Sara-dagen i Umeå den 23 mars 2013, för att uppmärksamma 90-årsjubiléet av Sara Lidmans födelse. I samband med att Umeå utses till kulturhuvudstad år 2014 delas det ut för andra gången. Därefter kommer utdelning att ske vartannat år.

I Sara Lidman-prisets anda ligger också att det är själva utmärkelsen som ger prestige. Priset består av en symbolisk gåva och pristagaren inbjuds att medverka med föredrag eller annan form av framförande vid prisutdelningen. Dessutom får pristagaren möjlighet att tillbringa en vecka på Lidmangården i byn Missenträsk i norra Västerbotten.

Pristagare kommer att utses av en jurygrupp i samråd med Sara Lidman-sällskapets styrelse. Sara Lidman-sällskapet välkomnar nomineringar (gärna med motivering) från såväl medlemmar som övriga intresserade. Obs! sista dag för nomineringar 1 december 2012. Förslag kan skickas till styrelsen@saralidman.se samt sällskapets postadress på Pilgatan, Umeå (för mer info se pressmeddelande).

Stockholms-avdelningens höstarrangemang,

Måndag 22 oktober

en dag kring den sk ”Bilderberg”-gruppen (i samarr. med ABF Stockholm). Se program nedan.

Avslutningsvis en hälsning från Saras 50-tal. En artikel av Isa Edholm i Västerbottens-Kuriren kulturdelen, 3 augusti 2012 “En gång i Högsby”. Om Sara som ihågkommen och omtyckt lärare, dansande i grönt skärp och vit klänning. Bifogar nedan inscannad artikel (gick inte att återfinna på VK:s hemsida).

Med önskan er en särskilt vacker höst

Hösten har varit mycket vacker. Jag har nämligen byggt mig en fiol

Lev!

Olförarn Ulla

 

 

 

admin@saraMedlemsbrev September 2012

Kommentera