Motion alternerande Sara-dagar

Till styrelsen Sara Lidman-sällskapet

Sara Lidman-sällskapets Sara-dagar arrangeras i mars varje år i Umeå. Sällskapets övergripande syfte är att ”stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang”.

Sällskapets medlemmar är spridda över hela landet. De tre största medlemsgrupperna finns i Umeå, Stockholm och Skellefteå. Vi föreslår därför att Sara-dagarna fr.o.m. 2015 alternerar mellan dessa orter. Syftet är att

· möjliggöra för nya publikgrupper att ta del av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang

· nå och värva nya medlemmar

· fördela arbetsbördan mellan huvudorganisationen och avdelningarna och att

· få fler medlemmar engagerade och delaktiga i sällskapets arbete

Skellefteå 2014-01-29

Irene Ek Eva Jäderberg Harald Larsen Birgitta Larsson Ellenor Lindgren Enar Nordvik Niklas Åkerlund

admin@saraMotion alternerande Sara-dagar