Olförarns berättelse 2013-14

Sara Lidmansällskapets Verksamhetsberättelse för 2013 fram till årsmötet 29 mars 2014.

Sara-sällskapets styrelse kan stolt redogöra för ett sjätte lysande verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft nio möten varav ett extramöte i Bokcafé Pilgatans trivsamma lokaler, som vi har förmånen hyra in oss i. Vi har nu lokalavdelningar både i Skellefteå och Stockholm. Våra olika projekt har under året fått generöst stöd från ett stort antal aktörer:

ABF Västerbotten, ABF Stockholm, Berättarfestivalen Skellefteå, Bildmuseet, Kulturföreningen Pilgatan, Kulturhuvudstadsåret/Umeå 2014, KulturSkellefteå/Stadsbiblioteket, Region Västerbotten, Skellefteå Kommun, Teater Tribunalen i Stockholm, Umeå Kommun, Umeå Teaterförening, Umeå Universitet och Västerbottens Museum.

Saradagen 2013 firades den 23 mars på det nyinvigda Bildmuseet i Umeå. Fullsatt till sista plats några fick tyvärr vända i dörren. Temat var Sara och vänskapen i världen. Det var 10 år sedan USA:s invasion av Irak då vi tillsammans med Sara, 4 000 personer ylade från Apberget i Umeå mot USA:s tilltänkta invasion. Det allra första Sara Lidman-priset delades ut till författaren och journalisten Lawen Mohtadi. Ur prismotiveringen: Med biografin ”Den dag jag blir fri” om författarinnan Katarina Taikon har Mohtadi levandegjort romernas kamp för mänskliga rättigheter i Sverige under 1900-talet och synliggjort hur Sveriges rasistiska historia sträcker sig in i samtiden. Med journalistiskt skarpsinne, aktivistiskt engagemang och inspirerande folkbildningsförmåga har Mohtadi under lång tid visat på ett brinnande engagemang i antirasistiska och feministiska frågor. För detta tilldelas Lawen Mohtadi Sara Lidman-priset 2013.

Birgitta Larsson och Gunilla Carlstedt berättade om vänskapen mellan Sara och konstnären Berta Hansson ”Berta hierta och Sara rara” och visade Bertas bilder. Carl Åkerlunds text om ett fiktivt möte mellan Sara och Susan Sontag framfördes av skådespelarna Benedicte Stendal Hansen och Lina Hognert. Annelie Bränström Öhman gav ett smakprov från sin kommande bok ”Stilens munterhet” om Saras författardagböcker. Johan Airijoki från Laservågen framförde egna sånger.

Årsmötet

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motion antogs om medlemsavgifter: ungdomar under 26 år betalar halva medlemsavgiften 75 kr och institutioner 300 kr. Skellefteavdelningen har öppnat ett twitterkonto ”saralidmanorden”.

”Jag vill se snön brinna”

Den 30 december 2013 skulle Sara ha fyllt 90 år. Födelsedagen firades med ett trefaldigt tårt-kalas på tre orter i Sverige: i Umeå, Skellefteå och Stockholm. Det gemensamma temat var ”Jag vill se snön brinna” – med inspiration från ett citat ur romanen Vredens barn i Lidmans stora mästerverk, romansviten Jernbanan. 90-årsdagen firas – för att illustrera detta magiska snötändartrick – med brinnande ljus på gräddtårta.

I Umeå blir det också en smygstart på kulturhuvudstadsåret 2014 – och det är kanske en händelse som ser ut som en tanke att en del av den officiella invigningen 31 januari till 2 februari också går under temat Burning Snow, där snön och isen på älven utlovas stå i lågor!

”Men Didrik var också född på en söndag.

Han hade sett för sig hur elden skulle fara som vita vingar ned över liden. De skulle inte bränna och inte antända husen och inte knastra. De vita lågorna skulle flyga med ett inre susande ljud som ingen hört förr. Och nere på vägen skulle just en lång rad snallare komma från Lillvattnet. Och dem skulle bli stående, häst och karl och fora, och Ante skulle komma ut ur smedjan med ett glödande järn i tången som svartnade medan han gapade och beundrade snölågorna, och Nicke och Nora med unghopen skulle också råka bli åsyna vittnen, och föräldrar och syskon och alla skulle gripas av häpnad, gränsande till förskräckelse, och de skulle se på Didrik med förundran.Snölågornas innerliga vithet, en svalka så åtråvärd att man fick feber.

Det gällde bara att komma åt en tjärvedssticka. Men det var inte enkelt. Urban, fallandesotingen, hade fått stryk så pass för sin vårdslöshet med elden att. Till sist en gång när Didrik råkade vara ensam med fadern bad han att få ta en törusticka.

Men vad riktigt ska du med henne till? sa pappa Mårten. Didrik viskade: Jag vill se snön brinna.”

Födelsedagsfirandet i Umeå hölls på Bokcafé Pilgatan. Ulla Danielsson läste tre Sara-texter: ”Jag vill se snön brinna”, ”Moster Evelina och Anton” en skröna som Sara berättade i TV-programmet Bakfickan och ” Amos ringdans med Sabina” den sista berättelse som Sara fick höra i livet. Annelie Bränström Öhman läser en text där Sara recenserar sitt eget författarskap. Själv den hårdaste kritikern tar Sara främst fram svagheterna och därefter några förmildrande förtjänster. Erik Danielsson berättar om Saras relation till miljön, visar bilder och spelar upp intervjuer med Sara och pappa Andreas. Och inte att förglömma, bjuds publiken på gräddtårta efter ett magiskt intåg med 90 brinnande ljus på den vita grädden i det nedsläckta rummet.

På Stadsbiblioteket i Skellefteå firas Sara i bild, text och ljud med bland andra Åke Edström, Harald Larsen, Ellenor Lindgren och Robert Tedestedt. Harald Larsen har gått till Forskningsarkivet vid Umeå universitet och där funnit guld. Texter som vittnar om Saras tidiga fascination för orden. Harald publicerade dessa artiklar i Norran inför födelsedagen. En artikel om den romandebuterande Missenträskbon som berättar ”Jag var fem år och betagen av ordet fjärran. Till slut frågade jag min syster: hur ser Fjärran ut?” En annan artikel om hennes förtjusning i ordet ”pjäs” som inleds: ”I begynnelsen var ordet, vilken grym och svår utsaga. Men att för barnet en av de första och största orsakerna till begeistring är ordet – det tror jag bestämt…”

I Stockholm upplät Teater Tribunalen sin scen och cirka 140 medfirande tog plats i salongen. Anita Persson hälsade dagen till ära välkommen i röd fjäderboa och en rad artister bar fram sin tribut. Färdknäppens husband, bestående av Heike och Anders Gustafson med Per Demérus, började och slutade kvällen med ”Det vi säger” respektive ”Känslans partisan”. Cecilia Nilsson framförde ett avsnitt om Vietnamkriget ur America Vera-Zavalas Sara Lidman-monolog, som ska spelas av Västerbottenteatern i Skellefteå i år. Ted Bjurwill följde upp med sin egenkomponerade ”Krig på marsch” och Pierre Ström med ”Vietnam är nära”. Inför pausen presenterade Birgitta Holm ett litet potpurri av Saratexter avslutad med ”En ringdans med Sabina” från Oskuldens minut. Anders Forsslund stämde i med tangon ”Por una Cabeza” och medan brinnande gräddtårtor bars in togs scenen för ett tag över av de danslystna.

Andra akten började med ”Sikhalela”, en vers på zulu sjungen av Pierre och följd av hans framförande av rallarsången ”Ångermansvisan” från 1891. Gunilla Palmstierna-Weiss berättade om sina möten med Sara under åren och avslutade med en appell om vikten av att Lidmangården i Missenträsk behålls intakt! Ted sjöng och spelade ”Underbart är kort”, Anders ”Balladen om Rune Henry Johansson”. Hur Sara förhöll sig till dans och musik blev lämpligt nog ett tema när Mikael Nyberg som sista talare berättade om deras samarbete inför ett sommarprogram på åttiotalet. ”

Strejkkonsten – röster om kulturellt och politiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969-70 av konstnären Ingela Johansson har nu kommit ut på Glänta produktion. Den vittnar om en spännande men bortglömd tid i Sveriges historia. Saras tal till de strejkande gruvarbetarna finns med, då hon skänkte hela honoraret för andra upplagan av Gruva till strejkkassan.

Läs Joar Tibergs recension i Aftonbladet: Gruvstrejken som thriller http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article17986163.ab

Och Thomas Olsson i Arbetet http://www.norrlitt.se/provins/

Margareta Strömstedt I sin nya minnesbok ”Jag skulle så gärna vilja förföra dig – men jag orkar inte” berättar Margareta Strömstedt att vänskapen med Sara var betydelsefull. ”Hon berättade om sin mamma och så frågade hon om min, och jag började berätta om min tokiga mamma. Det var första gången någon verkligen ville veta.”

Blicken mot byn i världen Carl Åkerlund skriver i Västerbottenskuriren om den pågående gruvdebatten och hoten mot samebyar i norr och gör en ny återblick på Sara Lidmans skildringar av det samiska: http://www.vk.se/1076446/blicken-mot-byn-i-varlden

Medlemsfolder Skellefteavdelningen har aktivt medverkat till att ta fram och trycka en gemensam folder för sällskapet.

Lidmangården Sällskapets har under året med förenade krafter kämpat för att säkra Lidmangårdens framtid. Under hösten kontaktades olika institutioner, företag och organisationer om stöd och sponsormedverkan. Frågan är ännu inte löst.

Sara i Skellefteå

Sara Lidman-sällskapets nybildade Skellefteavdelning har under året ordnat flera omtyckta aktiviteter:

Program 25.3 ”Sara rara & Berta hierta”. Gunilla Carlstedt & Birgitta Larsson berättade och visade bilder från Sara Lidmans och konstnären Berta Hanssons 40-åriga vänskap. Medarrr. Stadsbiblioteket & Kultur Skellefteå.

22.4 Ellenor Lindgren & Harald Larsen läste ur Sara Lidmans första och sista bok, ”Tjärdalen” & ”Kropp och skäl”. Medarr. Stadsbiblioteket & Kultur Skellefteå.

25.4 Så minns vi Sara Lidman.” Inledare: Birgitta Larsson, Britt Liljekvist, Göran Lundin, Tomas Marklund, Robban Tedestedt. Minnescoach Harald Larsen. Nordanås caféscen. Medarr. Berättarfestivalen.

23.8 ”Sara rara & Berta hierta”, Gunilla Carlstedt & Birgitta Larsson, kombinerad med filmvisning av Åke Edström. Missenträsk bygdegårdsförening i samarbete med skellefteavdelningen.

24.10 ”Kalabaliken på Gärdet” Sam Nilsson samtalade med Harald Larsen om sin memoarbok. Sara Lidman var en röd tråd, med bl.a. inslag från Norran-artiklar om Hjortronlandet, brev om ”Glommersa” och förordet till Aldusupplagan av Gruva, framförda av Ellenor Lindgren. Medarr. Stadsbiblioteket/Kultur Skellefteå.

Skrivelser 31.1 Medborgarförslag att marknadsföra planerat fristadsprojekt som ”SaraLidman Guest Writer”. Bakgrund: Skellefteå kommun har erbjudit sig ”att vara fristad för en förföljd författare under två år och tecknar avtal med ICORN (International Cities of Refugee Network)”. Kulturnämnden beslöt 29.4 namnet ”Berättarnas stad – Sara Lidmans gästförfattare”. 31.5 ”Kulturhus enligt Sara”, debattartikel Norran. Artikeln lämnades också till kommunen, som ett inlägg i debatten om nytt kulturhus. Skellefteå läser Tjärdalen. Kulturnämnden i Skellefteå har beslutat ansluta sig till ”En stad – en bok” om Tjärdalen kommer ut i nyupplaga. Tjärdalen finns nu som e-bok, utgiven av Bonniers, (117 kronor).

Bokcirkel med 8 deltagare startade kring ”Tjärdalen”. Ansvarig: Irene Ek

Sara i Stockholm

Stockholm har 46 medlemmar och har 2013 skickat ut tre fullmatade Meddelanden till medlemmarna. Läsecirkeln har under hösten fått nytt liv. Nio deltagare läser Jernbane-eposet och fortsätter under 2014. 9 mars ”Byn i världen – civilt motstånd” Vänsterpartiets blåsorkester under ledning av Torbjörn Tännsjö gjorde ett bejublat musikaliskt potpurri av Saras engagemang i Sydafrika, Vietnam och Bilderberg-mötet i Saltsjöbaden. Frida Röhl läste ur Kropp och skäl, Gruva och samtal i Hanoi. Po Tidholm talade om Norrland, gruvdriften och minerallagen. Birgitta Holm om Sara i världen. Kajsa Ekis Ekman om EU – kapitalisters gemenskap och folkets fiendskap? 1 oktober fyllde sällskapet Erik Asplunds rotunda i Stockholms stadsbibliotek. Birgitta Holm tillsammans med Ingrid Falk och Gustavo Aguerre berättade om tillkomsten av konstverket Lev! Kompositören Gunnar Edander medverkade med sånger från Jösses flickor. 11 november ”Möten med Sara Lidman”. America Vera-Zavala och Marie Nyreröd berättade om möten med Sara i text och person.

2014 30 januari ”Sara rara och hennes vän” – om vänskapen mellan författaren Sara Lidman och konstnären Berta Hansson. Gunilla Carlstedt och Birgitta Larsson berättar och visar bildspel. Gunnar Edander framför egna tonsättningar till dikter av Berta. Samarrangemang ABF-Stockholm.

Kommande arrangemang

Vi har ett spännande Sara-år framför oss under Kulturhuvudstadsåret Umeå2014. Höstvintern på tröskeln till det nya året firade vi Saras födelsedag med ett trefaldigt tårtkalas. Vårvintern i mars när ljuset kommer, firar vi Sara-dagen och delar för andra gången ut det nyinstiftade Sara Lidman-priset. Höstsommaren ger riklig skörd med nya böcker och konstverk. För det kommande året har vi fått Kulturskjutspengar av Kulturhuvudstadsåret 2014.

Sara Lidman som debattör Birgitta Holm föreläser om Sara Lidmans politiska engagemang som en del av ett lidelsefullt författarskap. Onsdag 12 mars 18.30 på Bokcafé Pilgatan.

Littfest 2014 Umeås internationella litteraturfestival går av stapeln 13 – 15 mars på Folkets Hus med omnejd. Kom och lyssna till Athena Farokhzad, Sofi Oksanen, Åsa Moberg, Annika Norlin, Torgny Lindgren, Åsa Linderborg, Kerstin Ekman, Nawal el Saadawi, Kristina Lugn och många fler. Ett tillfälle du inte kan missa www.littfest.se

Med anledning av Journal of Northern Studies temanummer om Norrlandsförfattare samtalar professor Annegret Heitmann (München) med professorerna Birgitta Holm och Helena Forsås-Scott (Edinburgh) om hur norrländska författarskap uppfattas i utlandet. Fredag 14 mars kl 10.00 -11.45 i Peterson-Berger salen.

Litterär bussresa Våra populära litterära bussresor till Missenträsk fortsätter. Passa på och kom med på en dagstur lördag 17 maj med Birgitta Holm som litterär guide och Annika Edlund som reseledare. Anmälan: edlund.annika@gmail.com Pris: 580 kr/480 kr för medl. Ungdomspris: 380 kr I samarbete med ABF Västerbotten och Kulturföreningen Pilgatan.

Sara-dagar II Under 2014 planerar Sara Lidman-sällskapet ge ut det andra numret av medlemsskriften ”Sara-dagar”. Texterna utgör en dokumentation av tidigare Sara-dagar. Medverkande bland andra: Annelie Bränström Öhman, Gunilla Carlstedt, Erik Danielsson, Kajsa Ekis Ekman, Birgitta Larsson, Ida Linde, Lawen Mohtadi, Mikael Nyberg, Imri Sandström, Kajsa Sundström och Carl Åkerlund.

Stilens munterhet Annelie Bränström Öhman har under de senaste två åren arbetat med Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975 -1985, under den tid Jernbaneeposet skrevs. Nu ger Annelie ut detta som bok ”Stilens munterhet” på Bonniers förlag med preliminär publicering augusti 2014 och till Bokmässan.

Audiovisuell installation Saras dagböcker Som en fristående del av arbetet med dagböckerna pågår ett konstnärligt/vetenskapligt forskningssamarbete mellan Annelie Bränström Öhman och konstnären Maria Sundström. De har lyssnat på Saras manusinläsning av Jernbaneeposet och filmat Saras skrivarhemvist i Missenträsk. Det kommer att resultera i en audiovisuell installation om Sara Lidmans dagböcker. Visning av den sker på HUMlabX Konstnärligt campus i oktober 2014. Bildmuseet står som samarrangör och under visningstiden kommer 1-2 föreläsningar att hållas i Flexhallen.

Sara, Sara, Sara! Nyskriven pjäs av America Vera-Zavala får premiär på Västerbottensteatern i Skellefteå i höst http://vasterbottensteatern.se/forestallningar/sara-sara-sara/ Premiär i Umeå 27 septemberhttp://umea2014.se/sv/evenemang/sara-sara-sara/ Biljettsläpp 13 mars.

I Göteborgs-Posten skriver America Vera-Zavala om en taxifärd från Arjeplog till Jörn. Om ett blixtrande möte med taxichauffören från Missenträsk som tog en extrasväng förbi Saras hemgård. Igenkännandet tände America till att skriva pjäsen. http://www.gp.se/kulturnoje/1.2226766-vera-zavala-om-sara-lidman-var-framsta-forfattare

Sara-bokstödet Finns att köpa i Stockholm på Kungl biblioteket, Hedengens bokhandel och Söderbokhandeln (Götgatan) samt i Umeå på Bokcafé Pilgatan.

Sara-vykort Ulla Montans bild av Sara omfamnande trädet finns nu till försäljning på Bokcafé Pilgatan och våra bokbord.

Elisabeth Rynell tilldelas Sara Lidman-priset 2014 Årets Sara Lidman-pris, det andra i ordningen, tilldelas poeten och romanförfattaren Elisabeth Rynell. Sedan debuten 1975 har Rynells författarskap uppvisat ett lyckosamt växelbruk mellan lyrik, romaner och debattprosa. Med en omisskännlig rynellsk ton, lika sinnlig som jordad i det vardagliga, har hon i dikter och berättelser levandegjort en komplex norrländsk erfarenhet, med rotfästen i historiska och samtida landskap. Hennes skrivande försiggår i de ”bortomnära” rummen mellan ord och människa, mellan plats och berättelse, mellan kärlek, liv och död. I sin senaste bok, essäsamlingen Skrivandets sinne (2013), träder Elisabeth Rynell fram som en ”rasande kvinna” – i kärleksfullt samspråk med vännen Sara Lidman. I Lidmans anda framför Rynell en glödande plädering för litteraturen som motståndskraft i en tid där fulhetens kalhyggen breder ut sig i skog och språk. Mot fulheten ställer hon kärleken och den sköra, starka språklyckan, vunnen bara genom ständig kamp. Priset utdelas under Sara-dagen som äger rum den 29 mars på Västerbottens Museum

Sara-dagen 29 mars 2014 – ”Sara och sam-vettet” Den sjunde Sara-dagen går i motståndets och solidaritetens tecken.

Medverkande:

Annelie Bränström Öhman: Sam-vettet i Saras tankevärld och verk

Erik Danielsson & Marie Persson: Motstånd, mod och naturens oköpeliga värden

Monica Edmondson: 100Migratory: vandrande glaskärl – symboler och visioner

Ingrid Falk & Gustavo Aguerre (FA+): Lev! skapandet av Saras tankegång

Elisabeth Rynell 2014 års Sara Lidman-pristagare

Samarrangörer: ABF, Kulturföreningen Pilgatan, Kulturskjutsen/Umeå 2014, Littfest2014, Region Västerbotten, Umeå kommun, Västerbottens Museum.

Varmt välkomna till Sara-dagen lördag 29 mars 2014 på Västerbottens Museum,

Bio Abelli kl 13.00 och till årsmötet på Bokcafé Pilgatan kl 17.00!

Fri entré! Obs! begränsat antal platser. Biljettsläpp 11 mars kan bokas på tel 090-16 39 01 men SKALL hämtas senast en timme innan programstart

Lev!

Ulla Danielsson ordförande Sara Lidman-sällskapet

admin@saraOlförarns berättelse 2013-14