Om Sällskapet

Sara Lidman-sällskapets övergripande syfte är att stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang, att uppmärksamma personer som verkar i hennes anda, att vidga och fördjupa kunskaperna om hennes författarskap, att verka för utgivning och spridning av hennes texter samt att uppmuntra till forskning om hennes verk, liv och gärning.

En gång varje år arrangerar sällskapet Sara Lidman-dagen. Ett tillfälle att fördjupa intresset och förståelsen för Sara Lidmans författarskap.

Sara Lidman svarar även för utgivningen av en medlemsskrift, samt andra trycksaker såsom exempelvis vykort.

Sällskapet har sitt säte i Umeå med lokalavdelningar i Skellefteå och Stockholm. Är ni intresserade av att starta upp en egen lokalavdelning på er ort, hör av er till oss!

admin@saraOm Sällskapet