Styrelsen

Styrelsen för Sara Lidman-sällskapet utgörs av:

  • Johan Sandberg, Umeå, ordförande

Johan Sandberg

Övriga ledamöter

  • Göran Larsson, Umeå, kassör
  • Annelie Bränström Öhman, Umeå, sekreterare
  • Erik Danielsson, Umeå
  • Ulla Danielsson, Stockholm
  • Anita Persson, Stockholm
  • Christina Ohlsson, Stockholm
  • Harald Larsen, Skellefteå
  • Ellenor Lindgren, Skellefteå
  • Jögge Sundqvist, Umeå
admin@saraStyrelsen