Styrelsen

Styrelsen för Sara Lidman-sällskapet utgörs av:

Ann Sigfridsson

 • Ann Sigfridsson, Umeå, ordförande

Övriga ledamöter

 • Sara Moberg, Umeå, kassör
 • Siv Boman, Umeå, sekreterare
 • Harald Larsen, Skellefteå
 • Jenny Norlander, Umeå
 • Karin Högström, Umeå
 • Ulla Danielsson, Stockholm

Suppleanter:

 • Christina Ohlsson, Stockholm
 • Dan Jonsson, Umeå
 • Ellenor Lindgren, Skellefteå
 • Erik Danielsson, Umeå
admin@saraStyrelsen