Böcker om Sara Lidman

Sara Lidman – i liv och text (1998) av Birgitta Holm. Ny reviderad utgåva 2005
Kärlek och någonting att skratta åt dessutom : Sara Lidman och den kärleksfulla blicken
(2008) av Annelie Bränström Öhman
Sara-dagar I & II: Sara Lidman-sällskapets medlemsskrift
(2011, 2017) av Ulla Danielsson (Red)
Stilens munterhet: Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985 (2014) av Annelie Bränström Öhman

Stilens munterhet

admin@saraBöcker om Sara Lidman