Sällskapets årsmöte 2014

Mötets öppnande Val av mötesfunktionärer ordförande sekreterare två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Godkännande av dagordning Verksamhetsberättelse 2013/14 (delas ut vid mötet) Revisionsberättelse (delas ut vid mötet) Styrelsens ansvarsfrihet Motioner: alternerande Sara-dag (bifogas) Styrelsen föreslår årsmötet att revidera stadgarnas § 6 för att få tid att behandla ev. motioner på styrelsemöte i god …

Läs mer
admin@saraSällskapets årsmöte 2014

Motion alternerande Sara-dagar

Till styrelsen Sara Lidman-sällskapet Sara Lidman-sällskapets Sara-dagar arrangeras i mars varje år i Umeå. Sällskapets övergripande syfte är att ”stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang”. Sällskapets medlemmar är spridda över hela landet. De tre största medlemsgrupperna finns i Umeå, Stockholm och Skellefteå. Vi föreslår därför att Sara-dagarna fr.o.m. 2015 alternerar mellan dessa orter. Syftet är …

Läs mer
admin@saraMotion alternerande Sara-dagar

Olförarns berättelse 2013-14

Sara Lidmansällskapets Verksamhetsberättelse för 2013 fram till årsmötet 29 mars 2014. Sara-sällskapets styrelse kan stolt redogöra för ett sjätte lysande verksamhetsår. Styrelsen har under året haft nio möten varav ett extramöte i Bokcafé Pilgatans trivsamma lokaler, som vi har förmånen hyra in oss i. Vi har nu lokalavdelningar både i Skellefteå och Stockholm. Våra olika projekt har under året fått …

Läs mer
admin@saraOlförarns berättelse 2013-14

Sara-dagen 2014

Datum: 29 mars, 2014, 13:00 - 16:15

Plats: Bio Abelli, Västerbottens Museum

Kära Sara-vän! Vårvintern är snart här och vi firar Sara-dagen, i år för sjunde gången. Varmt välkommen! Tid: lördag 29 mars, kl 13.00 – 16.15 Plats: Bio Abelli, Västerbottens Museum, Umeå Temat är ”Sara och sam-vettet” om motstånd, solidaritet och Byn i Världen. Ur programmet: Annelie Bränström Öhman: Sam-vettet i Saras tankevärld och verk Erik Danielsson & Marie Persson: Motstånd, mod och naturens oköpeliga ...

Läs mer
admin@saraSara-dagen 2014

”Jag vill se snön brinna”

sara_frontbanner

Datum: 30 december, 2013, 18:30 - 22:00

Plats: Café Pilgatan

Trefaldigt tårt-kalas Sara skulle ha fyllt 90 år den 30 december 2013. Födelsedagen firas med ett trefaldigt tårt-kalas på tre orter: i Skellefteå, Stockholm och Umeå. Vi vill att hennes röst ska höras över hela landet. Temat är ”Jag vill se snön brinna” och 90-årsdagen firas med brinnande ljus på gräddtårta. Måndag 30 december firar vi Sara med bild, ord och musik: I ...

Läs mer
admin@sara”Jag vill se snön brinna”

SARA LIDMAN-PRISET 2014

SARA LIDMAN-PRISET Sara Lidman (1923-2004) har en unik position i svensk litteratur och samtidshistoria. Hon blev älskad och hyllad som förnyare av romankonsten men också omstridd som debattör och agitator. Det passionerade engagemanget, det muntra allvaret, det goda berättarhumöret går igen i allt hon gjorde. Några gränser mellan litteratur och politik ville hon aldrig erkänna. Romanerna, de politiska artiklarna och …

Läs mer
admin@saraSARA LIDMAN-PRISET 2014

Nominera SARA-PRISET 2014

Kära Sara-vänner! Vi har ett spännande Sara-år framför oss: Sara-priset 2014 För att hedra Sara Lidmans minne har Sara Lidman-sällskapet instiftat Sara Lidman-priset. Pristagare kan variera från, till exempel, författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare till föreningar som verkar i Sara Lidmans anda av passionerat motstånd och engagemang. Priset kommer att delas ut för andra gången i samband med Sara-dagen lördag …

Läs mer
admin@saraNominera SARA-PRISET 2014

Kulturhus enligt Sara

norran.se_wp-content_uploads_2013_04_mb-kulturhusdebatt-kulturhus_imgver_full-250

ILLUSTRATION: ANNIKA ERIKSSON Sara Lidman-sällskapets skellefteavdelning vill peka på sex värden i Sara Lidmans liv och verk som vi menar är viktiga i ett nytt kulturhus i Skellefteå. Men jämföra en kvinna och ett hus? Jo, det handlar om själ. Tänk när man i framtiden beskriver vårt kulturhus såsom Sara Lidman beskrivs: ”Gnistrande och förargelseväckande”. Vilket motto. Första ordet är byn. …

Läs mer
admin@saraKulturhus enligt Sara

Vad jag lär mig om folkbildning av Sara Lidman

Isabelle NordfjellAtt läsa Sara Lidman är att följa med på en ständigt pågående bildningsresa, skriver Annelie Bränström Öhman. Bildningsresa. Utan att egentligen prata om det, pläderade Sara Lidman i allt hon gjorde för folkbildningens existenberättigande – det skriver VK-kulturens frilansmedarbetare Annelie Bränström Öhman som i år får Baltics samverkanspris. Pristal. Jag tror så här: Alla goda berättelser, all vilja och …

Läs mer
admin@saraVad jag lär mig om folkbildning av Sara Lidman

Läs Lawen Mohtadis tacktal

”Ett erkännande till både mig och Katarina Taikon.” Kära Sara Lidman-vänner, För 12 år sedan fick jag mitt första jobb som journalist. Jag började som nyhetsreporter på Sveriges Radios lokalredaktion i Malmö. Det var jag glad över, jag tyckte om att intervjua människor och jag hade ett intresse för vad som hände i samhället omkring mig. Men samtidigt var det …

Läs mer
admin@saraLäs Lawen Mohtadis tacktal

Pris till Anita Persson Sara Lidman-sällskapet i Stockholm

  DN gratulerar. Småfniss åt Strindberg varje kväll Anita Persson får Stockholms stads finaste utmärkelse för sitt Strinbergs­engagemang. Här vid Carl Eldhs Strindbergsbyst vid Mosebacke. När Margareta Björk, kommunfullmäktiges ordförande, ringde för att höra om Anita Persson var ledig den 16 maj trodde hon att det var för att boka en Strindbergsvandring för Stadshusets personal. • I själva verket ringde …

Läs mer
admin@saraPris till Anita Persson Sara Lidman-sällskapet i Stockholm