Skellefteå älvdal sjunger och berättar!

Datum: 31 augusti, 2014, 14:00 - 16:00

Plats: Bryggarbacken

Skellefteå älvdal sjunger och berättar – en resa längs Skellefteå älvdal i ord och ton Skådespelaren och berättaren Ellenor Lindgren tar oss, med hjälp av texter från några av de stora författarna från området -  Sara Lidman, Torgny Lindgren och Åke Lundgren, med på en resa längs älvens platser och samhällen. Förutom texter från dessa författare får vi också lyssna till lokala ...

Läs mer
admin@saraSkellefteå älvdal sjunger och berättar!

Litterär bussresa till Missenträsk med Birgitta Holm

Datum: 18 oktober, 2014

Plats: Umeå – MIssenträsk

Litterär bussresa till Missenträsk med Birgitta Holm som ciceron. Bokcafé Pilgatan arrangerar tillsammans med Sara Lidman-sällskapet.

Läs mer
admin@saraLitterär bussresa till Missenträsk med Birgitta Holm

Levda läsningar. Tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv

levdalasningarliten

Datum: 5 oktober, 2014 - 19 oktober, 2014

Plats: HUMlab-X, Konstnärligt campus

Levda läsningar är ett konstnärligt-vetenskapligt samarbetsprojekt mellan bildkonstnären Maria Sundström och litteraturforskaren Annelie Bränström Öhman i samverkan med Forskningsarkivet, HUMlab och Bildmuseet vid Umeå universitet. Sara Lidman (1923–2004), älskad författare och stridbar politisk ikon, satte sin västerbottniska by på litteraturens världskarta. Hennes omfångsrika författararkiv finns samlat i Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek. I Maria Sundströms digitala verk Levda läsningar öppnar sig ...

Läs mer
Johan SandbergLevda läsningar. Tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv

Läsning av pjäsen Sara, Sara, Sara! i Missenträsks bönhus

Datum: 23 augusti, 2014, 14:00

Plats:

Lördag 23 augusti kl. 14.00 arrangerar Västerbottensteatern en läsning av pjäsen Sara, Sara, Sara! i Missenträsk. Redan som liten flicka drömde Sara Lidman om att få en egen ”pjäs”. Så här skriver hon i en odaterad anteckning: ”Jag hade hört ordet pjäs så där som man kan få ett ord i örat utan föreställning om dess innehåll. Jag gick och ...

Läs mer
Johan SandbergLäsning av pjäsen Sara, Sara, Sara! i Missenträsks bönhus

Sam-vettet och språklyckan

Kära Sara-vänner! Vi gjorde verkligen ett hellyckat program Sara-dagen. Saras sam-vettsfilosofi gestaltades och iscensattes i samtalet om miljön, i konsten och i poesin. Vilket gjorde vårt program ännu bättre än åtminstone jag hade tänkt mig. Fler dimensioner öppnar sig när olika konstformer möts. Ni kan läsa Annelie Bränström Öhmans föredrag om sam-vettet i Saras tankevärld och verk i förkortad form i Västerbottens-Kuriren …

Läs mer
admin@saraSam-vettet och språklyckan

Elisabeth Rynell tilldelas Sara Lidman-priset 2014

elisabeth_rynell

Poeten och romanförfattaren Elisabeth Rynell tilldelas 2014 års Sara Lidman-­‐pris för sin omisskännliga ton och ett lyckosamt växelbruk mellan genrer där hon levandegjort en komplex norrländsk erfarenhet. I förra årets essäsamling Skrivandets sinne träder den politiska Rynell fram tydligare än någonsin, utmynnande i en glödande plädering för litteraturen som motståndskraft. Priset utdelas under Sara-­‐dagen som äger rum den 29 mars …

Läs mer
admin@saraElisabeth Rynell tilldelas Sara Lidman-priset 2014

Sällskapets årsmöte 2014

Mötets öppnande Val av mötesfunktionärer ordförande sekreterare två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Godkännande av dagordning Verksamhetsberättelse 2013/14 (delas ut vid mötet) Revisionsberättelse (delas ut vid mötet) Styrelsens ansvarsfrihet Motioner: alternerande Sara-dag (bifogas) Styrelsen föreslår årsmötet att revidera stadgarnas § 6 för att få tid att behandla ev. motioner på styrelsemöte i god …

Läs mer
admin@saraSällskapets årsmöte 2014

Motion alternerande Sara-dagar

Till styrelsen Sara Lidman-sällskapet Sara Lidman-sällskapets Sara-dagar arrangeras i mars varje år i Umeå. Sällskapets övergripande syfte är att ”stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang”. Sällskapets medlemmar är spridda över hela landet. De tre största medlemsgrupperna finns i Umeå, Stockholm och Skellefteå. Vi föreslår därför att Sara-dagarna fr.o.m. 2015 alternerar mellan dessa orter. Syftet är …

Läs mer
admin@saraMotion alternerande Sara-dagar

Olförarns berättelse 2013-14

Sara Lidmansällskapets Verksamhetsberättelse för 2013 fram till årsmötet 29 mars 2014. Sara-sällskapets styrelse kan stolt redogöra för ett sjätte lysande verksamhetsår. Styrelsen har under året haft nio möten varav ett extramöte i Bokcafé Pilgatans trivsamma lokaler, som vi har förmånen hyra in oss i. Vi har nu lokalavdelningar både i Skellefteå och Stockholm. Våra olika projekt har under året fått …

Läs mer
admin@saraOlförarns berättelse 2013-14

Sara-dagen 2014

Datum: 29 mars, 2014, 13:00 - 16:15

Plats: Bio Abelli, Västerbottens Museum

Kära Sara-vän! Vårvintern är snart här och vi firar Sara-dagen, i år för sjunde gången. Varmt välkommen! Tid: lördag 29 mars, kl 13.00 – 16.15 Plats: Bio Abelli, Västerbottens Museum, Umeå Temat är ”Sara och sam-vettet” om motstånd, solidaritet och Byn i Världen. Ur programmet: Annelie Bränström Öhman: Sam-vettet i Saras tankevärld och verk Erik Danielsson & Marie Persson: Motstånd, mod och naturens oköpeliga ...

Läs mer
admin@saraSara-dagen 2014