Läsarnas Favoritcitat

Sara-vännerna Kajsa Sundström och Bengt Estborn har gjort denna omistliga sammanställning av läsarnas favoritcitat: Sedan flera år har vi inbjudit intresserade Sara-Läsare att skicka sina favoritcitat till vår hemsida. Vi har fått ett stort gensvar och spännande rader av citat som publicerats på hemsidan efter hand. Det har inte alltid varit lätt att lokalisera älsklingscitaten, men i nästan allt vad …

Läs mer
admin@saraLäsarnas Favoritcitat

Läsarnas Favoritcitat

Sara-vännerna Kajsa Sundström och Bengt Estborn har gjort denna fantastiskt fina sammanställning av Sara-citat: Sedan flera år har vi inbjudit intresserade Sara-Läsare att skicka sina favoritcitat till vår hemsida. Vi har fått ett stort gensvar och spännande rader av citat som publicerats på hemsidan efter hand. Det har inte alltid varit lätt att lokalisera älsklingscitaten, men i nästan allt vad …

Läs mer
admin@saraLäsarnas Favoritcitat

Annelie Bränström-Öhman får Baltics samverkanspris

[2013-04-04] Annelie Bränström-Öhman, professor i litteraturvetenskap, Umeå universitet, har tilldelats Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2013. Prissumman är på 100 000 kr. Annelie Bränström Öhman – Det känns fantastiskt att genom detta pris få belöna en medarbetare vid Umeå universitet som så medvetet axlat ett stort ansvar för folk- och fortbildning och populärvetenskap. Och jag hoppas att detta …

Läs mer
admin@saraAnnelie Bränström-Öhman får Baltics samverkanspris

En blåögd storm

Läs denna skarpa text av Lawen Mohtadi, publicerad i Expressen idag – till inspiration och uppvigling för oss alla inför Sara-dagen på lördag. Sara är säkert stolt över att vi utsett Lawen till vår första pristagare! http://www.expressen.se/kultur/blaogd-storm/  

Läs mer
admin@saraEn blåögd storm

DAGORDNING SARA LIDMAN-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2013

  Mötets öppnande Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet   3. Mötets behöriga utlysande 4. Godkännande av dagordning   5. Verksamhetsberättelse 2012 (delas ut vid mötet) 6. Revisionsberättelse (delas ut vid mötet) 7. Styrelsens ansvarsfrihet 8. ev Motioner 9. Medlemsavgift och medlemsrekrytering 10. Val av a) styrelse b) …

Läs mer
admin@saraDAGORDNING SARA LIDMAN-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2013

Sara-dagen 23 mars 2013

Varmt välkomna lördagen den 23 mars till Bildmuseet i Umeå kl 13.00 – 16.00 ca Vi uppmärksammar Saras 90-årsdag med årets tema ”Sara och vänskapen i världen” och för första gången dela ut Sara Lidman-priset, medverkande är: Gunilla Carlstedt & Birgitta Larsson med föredrag om ”Sara Rara och Berta Hierta – om vänskapen mellan Sara Lidman och Berta Hansson” baserat …

Läs mer
admin@saraSara-dagen 23 mars 2013

Byn i världen – civilt motstånd

En dag med Sara Lidman. Lördag 9 mars kl 13.00 – 16.00, ABF-huset, sveavägen 41 Vilken betydelse har det när språkkänsla går samman med politik? Samtal med Po Tidholm, Birgitta Holm och Kajsa Ekis Ekman. Se program i länken file://localhost/Users/ulla/Documents/Sara-dagen%202013/Sara%20Lidman_0903.pdf

Läs mer
admin@saraByn i världen – civilt motstånd

Lawen Mohtadi tilldelas Sara Lidman-priset

Det allra första Sara Lidman-priset tilldelas författaren och journalisten Lawen Mohtadi. Med biografin ”Den dag jag blir fri” om författarinnan Katarina Taikon har Mohtadi levandegjort romernas kamp för mänskliga rättigheter i Sverige under 1900-talet och synliggjort hur Sveriges rasistiska historia sträcker sig in i samtiden. Med journalistiskt skarpsinne, aktivistiskt engagemang och inspirerande folkbildningsförmåga har Mohtadi under lång tid visat på …

Läs mer
admin@saraLawen Mohtadi tilldelas Sara Lidman-priset

Konstverket Lev!

av konstnärduon FA+ Ingrid falk och Gustavo Aguerre invigt november 2012 i Umeå

Läs mer
admin@saraKonstverket Lev!

Välkommen till invigningen av ”Lev!”

Lördag den 17 november, kl. 15.00, i den nya gång- och cykeltunneln mellan Haga och Järnvägstorget Konstnärsduon FA+, Ingrid Falk och Gustavo Aguerre, hyllar den västerbottniska författaren Sara Lidman med konstverket ”Lev!”, som nu gestaltar miljön kring Umeås nya centralstation. Huvuddelen av konstverket utgörs av en 170 meter lång glasvägg med ljusinstallationer, interaktiva ljudinslag och citat ur Sara Lidmans litterära …

Läs mer
admin@saraVälkommen till invigningen av ”Lev!”

Välkommen till invigningen av ”Lev!” lördag 17 november 2012 kl 15

Den 16 november invigs Umeås nya centralstation i samband med höstljus och dagen därpå 17 november invigs Lev! av FA+, ett gigantiskt konstverk tillägnat Sara Lidman för att betrakta, lyssna till, känna och vistas i. Konstverket i den nya stationen skapar ett nytt stadsrum i Umeå. Konstverket smyckar inte den nya Hagatunneln utan omfamnar och ÄR det nya tunneln. Uppdragsgivare …

Läs mer
admin@saraVälkommen till invigningen av ”Lev!” lördag 17 november 2012 kl 15

SARA LIDMAN-PRISET

Sara Lidman (1923-2004) har en unik position i svensk litteratur och samtidshistoria. Hon blev älskad och hyllad som förnyare av romankonsten men också omstridd som debattör och agitator. Det passionerade engagemanget, det muntra allvaret, det goda berättarhumöret går igen i allt hon gjorde. Några gränser mellan litteratur och politik ville hon aldrig erkänna. Romanerna, de politiska artiklarna och talen överlappar …

Läs mer
admin@saraSARA LIDMAN-PRISET