Resa i Sara-land

Den 13 september 2019 företog vi en resa i de trakter där några av Sara Lidmans böcker utspelar sig. Det här är vår reseberättelse.

 

”Skogen var för stor, för folktom. De få stugor som fanns i socknen var däremot för små och för tättbefolkade” (Vredens barn)

Resa i Saraland 210321

 

Styrelsen Sara LidmanResa i Sara-land