Sam-vettet och språklyckan

Kära Sara-vänner!

Vi gjorde verkligen ett hellyckat program Sara-dagen. Saras sam-vettsfilosofi gestaltades och iscensattes i samtalet om miljön, i konsten och i poesin. Vilket gjorde vårt program ännu bättre än åtminstone jag hade tänkt mig. Fler dimensioner öppnar sig när olika konstformer möts. Ni kan läsa Annelie Bränström Öhmans föredrag om sam-vettet i Saras tankevärld och verk i förkortad form i Västerbottens-Kuriren lördag 29 mars.

Läs även Erik Jonssons spännande krönika i VK torsdag 27 mars. Jakten på berättandets själ i Berättarfestivalens Skellefteå. Om hur han till sist fann det goda berättandet och det fria ordet  hos Sara-sällskapet och på välbevarad skelletbondska dessutom.

Om ni missade lyssna till våra Sara-pristagare har ni nu en chans lyssna både till förra årets pristagare Lawen Mohtadi och till årets Elisabeth Rynell som läste sin dikt Misereret om att dela språklyckan med Sara. Båda kommer att framträda i Stockholm måndag 14 april kl 18 i ABF-huset på Sveavägen.

Gott nytt Sara-år!

Olförarn Ulla

Lev!

admin@saraSam-vettet och språklyckan