Sara-dagen 23 mars 2013

Varmt välkomna lördagen den 23 mars till Bildmuseet i Umeå

kl 13.00 – 16.00 ca

Vi uppmärksammar Saras 90-årsdag med årets tema ”Sara och vänskapen i världen” och för första gången dela ut Sara Lidman-priset, medverkande är:

Gunilla Carlstedt & Birgitta Larsson med föredrag om ”Sara Rara och Berta Hierta – om vänskapen mellan Sara Lidman och Berta Hansson” baserat på Saras och Bertas brev. Vi kommer även få se Bertas konst.

Lina Hognert & Benedicte Stendal Hansen från Profilteatern framför ”S/S Hanoi”, ett fiktivt samtal mellan Sara Lidman och Susan Sontag i Hanoi. Text av Carl Åkerlund, baserad på böckerna ”Samtal i Hanoi” och ”Resa till Hanoi”.

Fika & musik Glesbygdn

Annelie Bränström Öhman om Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985.

Lawen Mohtadi tilldelas Sara Lidman-priset 2013. Med biografin ”Den dag jag blir fri” om författarinnan och Sara-vännen Katarina Taikon har Mohtadi levandegjort romernas kamp för mänskliga rättigheter i Sverige under 1900-talet och synliggjort hur Sveriges rasistiska historia sträcker sig in  i samtiden. Priset består av en symbolisk gåva utformad av slöjdaren s u r o l l e c/o Jögge Sundqvist.

Samarrangörer: ABF, Bildmuseet, Kulturföreningen Bokcafé Pilgatan, Littfest 2013, Umeå kommun, UmeåTeaterförening.

Ett nytt år

Det här utskicket är också en förhoppning om förnyat medlemskap i Sara Lidman-sällskapet. Det är samma medlemsavgift som förra året 150 kr PlusGiro 47 62 02 – 7.

Ange vem medlemskapet gäller och vilken mejladress du vill att medlemsutskicken ska gå till!

Årsmöte

Efter Sara-dagen blir det årsmöte kl 17.00 till ca 18.00. Vi håller till på Bokcafé Pilgatan bara ett stenkast bort från Bildmuseet. Sedvanliga årsmötes-förhandlingar. Om du har någon motion eller skrivelse till årsmötet skall du skicka in den med mail till styrelsen senast tre veckor före årsmötet, på adress styrelsen@saralidman.se Verksamhetsberättelse och övriga handlingar finns tillgängliga på hemsidan och Bokcafé Pilgatan en vecka innan årsmötet samt finns även vid årsmötet.

BUFFÉ: efter årsmötet erbjuder vi en buffé till skäligt pris (ca 150 kr) som vi kan njuta av medan vi fortsätter våra samtal. OBS! Vi behöver att du senast lördagen innan årsmötet, dvs. senast den 16 mars, anmäler din önskan om att äta buffé till Liselott Åström askilje@gmail.com

Vi ses i marsljuset! Lev!

 

DAGORDNING SARA LIDMAN-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2013

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesfunktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet

3. Mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordning

5. Verksamhetsberättelse 2012 (delas ut vid mötet)

6. Revisionsberättelse (delas ut vid mötet)

7. Styrelsens ansvarsfrihet

8. ev Motioner

9. Medlemsavgift och medlemsrekrytering

10. Val av

a) styrelse

b) revisor och ersättare

c) valberedning

11. Planering av kommande verksamhetsår bla information om prel planer kulturhuvudstadsåret 2014

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET

Årsmöte

Årsmöte för Sara Lidman-sällskapet hölls den 31 mars 2012 på Bokcafé Pilgatan.

Styrelse

Sara Lidman-sällskapets har under verksamhetsåret letts av den styrelse som utsågs vid årsmötet och som består av följande personer:

Ordförande: Ulla Danielsson (Umeå-> t o m 2013), sekreterare: Annelie Bränström Öhman (Umeå -> t o m 2013), kassör: Sven Lundberg (Umeå -> t o m 2014),

Ordinarie ledamöter: Erik Danielsson (Umeå-> t o m 2013), Gudrun Nordborg (Umeå -> t o m 2013), Anita Persson (Stockholm -> t o m 2014), Harald Larsen (Skellefteå -> t o m 2014),

Ersättare: Erik Jonsson (Umeå -> t o m 2013), Birgitta Löwander (Stockholm -> t o m 2013), Liselott Åström (Umeå -> t o m 2013), Carl Åkerlund (Stockholm -> t o m 2013)

Revisorer och valberedning

Som revisorer för Sara Lidman-sällskapet har fungerat Jan-Olov Carlsson (ordinarie) och Erik Boman (ersättare). Valberedning har bestått av Stephen Goldin, Bernt Ämting och Annika Edlund.

Styrelsemöten

Sällskapet har under verksamhetsåret haft sammanlagt åtta protokollförda styrelsemöten

(24 april, 19 juni, 21 augusti, 25 september, 23 oktober och 4 december 2012 samt 22 januari och 26 februari 2013) som i samtliga fall har hållits i Bokcafé Pilgatans lokaler i Umeå.

Medlemsavgift och antal medlemmar

Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 150 kr/år. Antal medlemmar: se bilaga.

Ekonomisk redovisning

Se bilaga.

Verksamhet och arrangemang

Se bilaga ”olförarns berättelse”

Samarbeten

Se bilaga ”olförarns berättelse”


Umeå 23 mars 2013


Ulla Danielsson     Sven Lundberg   Annelie Bränström Öhman

Erik Danielsson Gudrun Nordborg Harald Larsen

Anita Persson Birgitta Löwander Liselott Åström

Erik Jonsson Carl Åkerlund

Bilaga: Olförarns berättelse: Sara Lidman-sällskapets Verksamhetsberättelse för 2012 fram till årsmötet 23 mars 2013.

Sara Lidman-sällskapets styrelse kan stolt redogöra för ett händelserikt femte verksamhetsår. Flera av våra projekt blommar i sann Saraanda, anförda av två stora begivenheter: invigningen av konstverket Lev!, en hyllning till Saras författarskap, och utnämningen av första mottagaren till Sara Lidmanpriset.

Styrelsen har under året åtta möten i Bokcafé Pilgatans lokaler, som vi har förmånen hyra in oss i. I de olika projekten under året får styrelsen generöst stöd från ett stort antal aktörer:

ABF Umeå och Stockholm, Bildmuseet, Konstnärsduon FA+  Ingrid Falk & Gustavo Aguerre, Kulturföreningen Bokcafé Pilgatan, Region Västerbotten, s u r o l l e c/o Jögge Sundqvist, Trafikverket, Umeå Kommun, Umeå Teaterförening, Umeå universitet och White Arkitekter.

Saradagen 2012

firar vi här i Umeå lördagen 31 mars. Vår femte Saradag går i moderskapets och födandets tecken. Medverkande:

Kajsa Sundström, kvinnoläkare, forskare och författare. Kajsa visar oss vilken kunskap om barnafödande och svåra förlossningar Sara besatt, med exempel ur Hjortronlandet och Jernbanesviten.

Kajsa Ekis-Ekman, journalist och författare berättar ur sin bok ”Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan”.

Ida Linde, författare bördig från Umeå, undersöker modersrollen genom en poetisk närläsning av ”Bära mistel” varvat med hennes egen roman ”En kärleksförklaring”.

Ordförande läser upp ett brev från Sara i Kenya 1963 till hennes bror och svägerska som nyss blivit föräldrar till en liten flicka Carin. Sara lyfte fram afrikanernas förhållningssätt, om att kroppslig närhet utvecklar barnet till självständighet.

Årsmötet

Bernt Ämting avtackas med blommor och ett stort tack för hans engagerade insatser för sällskapet under de gångna åren. Bernt ger själv en gåva till styrelsen, en ”Olförar”-stol i trä med porträtt av Sara Lidman som intarsia på stolsryggen, och på sätet Lev! broderat i glada bokstäver på svart vadmal. Allra sist bidrar sällskapets medlem Bengt Estborn med en personlig berättelse om hur hans eget trähantverk påverkats av att läsa Sara. Som gåva till sällskapets ordförande, sekreterare och kassör överlämnar han tre ”tactiler” (ett litet träföremål ”som talar till dina fingertoppar och ger ditt sinne glädje”), snidade av ett stycke rönnträ från Missenträsk.

Konstverket Lev!

Konstverket Lev! av konstnärsduon Fa+, Ingrid Falk och Gustavo Aguerre, invigs 17 november 2012 vid järnvägsstationen. Lev! är ett uppskattat andningshål och en oas för Umeborna, kallas i folkmun ”Saras tankegång”. Konstverket ger upphov till en animerad debatt om yttrandefrihet och demokrati, helt i Saras anda, när ett av citaten ”Skriv något på väggen så vi får veta hur du har det”, tejpas över dagen innan invigningen.

Ett upprop publiceras i lokalpressen ”Kalhugg inte konsten”, http://www.vk.se/750054/kalhugg-inte-konsten

Och styrelseledamot Erik Jonsson försvarar citatet på regionalnyheterna http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/han-foreslog-lidman-citatet

Citatet får vara kvar.

Styrelseledamot Harald Larsen skriver en vacker hyllning till konstverket i Norran:

”Här finns nu hela Din litterära gärning sammanställd i ett fantastiskt allkonstverk. Resande och umebor i alla åldrar kommer att möta Dig. Sommar som vinter. Höst som vår. I texter, bilder, blindskrift, ljud, ljus, glas och stål. Vi hör Dig än en gång tala till oss…”

Lawen Mohtadi tilldelas Sara Lidman-priset 2013

Det allra första Sara Lidman-priset tilldelas författaren och journalisten Lawen Mohtadi. Lawen har under sina drygt tio år som journalist och redaktör bland annat arbetat på samhälls- och kulturredaktioner på Sveriges Radio, Göteborgs-Posten, Expressen och tidskriften Bang. Hon skriver ofta och insatt om rasism, feminism, hbtq-frågor och sociala klyftor. Prismotiveringen lyder:

”Med biografin ”Den dag jag blir fri” om författarinnan Katarina Taikon har Mohtadi levandegjort romernas kamp för mänskliga rättigheter i Sverige under 1900-talet och synliggjort hur Sveriges rasistiska historia sträcker sig in i samtiden. Med journalistiskt skarpsinne, aktivistiskt engagemang och inspirerande folkbildningsförmåga har Mohtadi under lång tid visat på ett brinnande engagemang i antirasistiska och feministiska frågor. För detta tilldelas Lawen Mohtadi Sara Lidman-priset 2013.”

Provins

Norrländsk litterär tidskrift. Styrelseledamoten Erik Jonsson är redaktör för denna mycket läsvärda tidskrift. I Provins 3:2012 finns Saras brev till Mona Sahlin publicerat samt en artikel av Ida Linde om hennes läsning av Bära mistel.

http://eprovins.norrlitt.se/

Elisabeth Rynell hedersdoktor

Författaren Elisabeth Rynell utnämns till hedersdoktor i samband med högtidsdagarna vid Umeå universitet oktober 2012. Elisabeth håller öppningstalet på Universitetsbiblioteket med att berätta om sina sista möten med Sara i ”Saras avsked”.

Sverker Sörlin om Saras talekonst

Idéhistorikern Sverker Sörlin om Saras talekonst ”Sara talade som ingen annan” på ABF i Stockholm och på Umeå universitetsbibliotek.

Sara på Bildmuseet och Tensta konsthall

Saras tal till de strejkande gruvarbetarna 1969, gestaltas av skådespelerskan Cecilia Nilsson vid två tillfällen, först på Bildmuseet i Umeå Kirunatopia/I skuggan av framtiden och helt nyligen på Tensta konsthall i Stockholm Strejkkonsten. Båda ingår i konstprojekt av konstnären Ingela Johansson och curatorn Kim Einarsson Konsthall C i Hökarängen. Se länkar om utställningen http://www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/2012/kirunatopia/ http://blog.goethe.de/kirunatopia/ , http://www.tenstakonsthall.se

Litterära bussresor till Missenträsk

De litterära bussresorna till Sara-land är fortsatt eftertraktade och genomförs med Erik Jonsson och Carl Åkerlund och med Birgitta Holm som ciceroner, i regi av Kulturföreningen Bokcafé Pilgatan.

Torgnys kärleksförklaring till Sara

Torgny Lindgren gör en kärleksförklaring till Sara i Go´kväll mars 2013 där han bjuder in henne som gäst. Han beskriver henne som en litteraturens Ingemar Stenmark.

http://www.svt.se/gokvall/se-program/8-3-18-15?autostart=true

e-böcker

Nu finns flera av Saras böcker som e-bok utgivna på Bonniers.

Sara i Stockholm

Sara Lidman-sällskapets Stockholmsavdelning har ordnat flera omtyckta aktiviteter under året:

Sara Lidman-sällskapet arrangerar i samarbete med ABF-Stockholm 22 oktober ett program om samtidens skändligheter: ”Kamrater! Därinne sitter nu en junta av vår tids rikaste män, som en ockupationsmakt i ett högkvarter…”

Så inleder Sara Lidman sitt tal vid mötet utanför Saltsjöbadens hotell, där Bilderberggruppen sammanträdde den 12 maj 1984. Sara talar om ”skammens dag”, en skam, som borde vara tydlig även idag.

Skådespelaren Frida Röhl läser Saras tal.

Litteraturvetaren Birgitta Holm berättar om Saras engagemang i stora samhällsfrågor, från 1950-talets debatt om svenskt atomvapen till anfallet mot Irak 2003.

Nationalekonomen Stefan de Vylder reflekterar över temat ”samtidens skändligheter” – vilken dom kommer framtiden att fälla över vår samtid?

Byn i världen – civilt motstånd lördag 9 mars 2013 på ABF-huset

Vem fyller idag Sara Lidmans dubbla roll av litterär språkkonstnär och bevakare av de stora samtidsfrågorna? Medverkande Po Tidholm, Birgitta Holm, Kajsa Ekis Ekman, Frida Röhl, Eva Möller-Norée och Vänsterns Blåsorkester, presenterad av filosofen Torbjörn Tännsjö som mindes Saras talekonst.

Bokbord på Socialistiskt forum i ABF-huset, där vår roll-up är väl synlig och vi delar ut broschyrer och säljer knappar.

Vi sprider kunskap om Sara-sällskapet på LO-skolan Runös kulturfestival i

Augusti 2012.

Fyra informationsmeddelanden skickas ut till medlemmarna i Stockholm.

Kommande arrangemang

Professor i styrelsen

Det är med stolthet vi kan berätta att vår sekreterare Annelie Bränström Öhman blivit utnämnd till professor i litteraturvetenskap och kommer att installeras hösten 2013

Lev! – Sara Lidman och Sydafrika.

Planerad dokumentärfilm av Åsa Faringer.

Litterära bussresor

I samarbete med Kulturföreningen Bokcafé Pilgatan planeras två nya litterära bussresor till Missenträsk

Glaskonsten

Umeå kommun har ställt frågan om Sara Lidman-sällskapet vill ta över den detalj ur modellen till ”Lev!”, som fram till nu har varit utställd i foajén till Stadshuset i Umeå. Modellen kräver hög takhöjd. Styrelsen vill gärna tacka ja till erbjudandet och undersöker möjlighet till förvaring, så att det kan visas i samband med kommande Sara-dagar.

Sara-dagen 2014

2014 är ett särskilt år, det är 10 år efter Saras död. Preliminärt firar vi den sjunde Sara-dagen lördagen den 29 mars 2014. Kom gärna med förslag på tema!

Saras författardagböcker som bok 2014!

Sällskapets sekreterare Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap Umeå universitet, har ett pågående forskningsprojekt kring Sara Lidmans dagböcker. En utgåva med ett rikligt urval från åren 1975-1985 kommer att publiceras 2014 på Albert Bonniers förlag.

Digitalt konstprojekt

Annelie Bränström Öhman är även i färd med ett ”digitalt” projekt tillsammans med konsthantverkaren Maria Sundström kring Saras manusinläsning av Jernbaneeposet.

Ljudböcker

Ett ljudboksförlag har tagit kontakt med ordförande och vill göra ljudbok av till en början tre av Saras romaner: Tjärdalen, Bära mistel och Oskuldens minut alt Hjortronlandet.

Sara-dagar II

Vi planerar en ny medlemsskrift, Sara-dagar II. Vi har material så det räcker men ännu inte haft tid och ork förverkliga den. Sara-dagar I är tyvärr slut.

Citatsamlingen

Kajsa Sundström och Bengt Estborn har arbetat med att göra citatsamlingen från hemsidan fullständig med referenser. Sänder ett stort tack till er!

Sara Lidmansällskapets skellefteavdelning

Måndag 25.3 kl. 18.30 ”Sara Rara och Berta Hierta.” Gunilla Carlstedt & Birgitta Larsson berättar om vänskapen mellan Sara Lidman och Berta Hansson. Efter föreläsningen samtal om hur vi i Skellefteå kan arbeta vidare kring Sara Lidman och hennes författarskap.

Lokal: Stadsbiblioteket

Måndag 22.4 kl. 11.30 ”Sara Lidman från A till Ö.” Ellenor Lindgren & Harald Larsen läser ur Sara Lidmans första och sista bok, ”Tjärdalen” & ”Kropp och skäl”.

Lokal: Stadsbiblioteket

Tisdag 23.4 kl. 19.00 ”Så minns vi Sara Lidman.” Inledare: Birgitta Larsson, Britt Liljekvist, Göran Lundin, Tomas Marklund, Robban Tedestedt. Publikens egna minnen fortsätter kvällen. Berättarfestivalen.

Lokal: Nordanås caféscen

Sara-dagen 23 mars 2013 – ”Sara och vänskapen i världen”

Vår sjätte Sara-dg går i vänskapens tecken. Medverkande är:

Gunilla Carlstedt & Birgitta Larsson: ”Sara Rara och Berta Hierta – om vänskapen mellan Sara Lidman och Berta Hansson”

Lina Hognert & Benedicte Stendal Hansen (text: Carl Åkerlund): ”S/S Hanoi ”

Annelie Bränström Öhman: ”Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk ”

2013 års Sara Lidman-pristagare Lawen Mohtadi

Slöjdaren s u r o l l e c/o Jögge Sundqvist

Musik med Glesbygd’n

Samarrangörer: Sara Lidman-sällskapet, Bildmuseet, ABF, Region Västerbotten,

Kulturföreningen Bokcafé Pilgatan, Littfest 2013, Umeå kommun, Umeå Teaterförening

Varmt välkomna lördag 23 mars 2013 till Sara-dagen på Bildmuseet kl 13.00 och till årsmötet på Bokcafé Pilgatan kl 17.00!

Lev!

Ulla Danielsson

ordf. Sara Lidman-sällskapet

 

admin@saraSara-dagen 23 mars 2013

Kommentera