SARA LIDMAN-PRISET

Sara Lidman (1923-2004) har en unik position i svensk litteratur och samtidshistoria. Hon blev älskad och hyllad som förnyare av romankonsten men också omstridd som debattör och agitator. Det passionerade engagemanget, det muntra allvaret, det goda berättarhumöret går igen i allt hon gjorde. Några gränser mellan litteratur och politik ville hon aldrig erkänna. Romanerna, de politiska artiklarna och talen överlappar ständigt varandra, i ämnen och tilltal. På samma vis som hon kände igen världens maktspel och orättvisor i sin västerbottniska hemby var Byn alltid närvarande i Världen. Allt omfattade hon med samma glöd och vältalighet – apartheidsystemets offer i Sydafrika, krigen i Sydostasien, skogsbolagens skövlingar av Norrlands urskogar och kärlekens makt att förändra människors liv.

 

För att hedra Sara Lidmans minne instiftar Sara Lidman-sällskapet nu Sara Lidman-priset. Pristagare kan variera från, till exempel, författare, journalister och kulturarbetare till föreningar som verkar i Sara Lidmans anda av passionerat motstånd och engagemang.

Priset kommer att delas ut första gången vid Sara-dagen i Umeå den 23 mars 2013, för att uppmärksamma 90-årsjubiléet av Sara Lidmans födelse. I samband med att Umeå utses till kulturhuvudstad år 2014 delas det ut för andra gången. Därefter kommer utdelning att ske vartannat år.

I Sara Lidman-prisets anda ligger också att det är själva utmärkelsen som ger prestige. Priset består av en symbolisk gåva och pristagaren inbjuds att medverka med föredrag eller annan form av framförande vid prisutdelningen. Dessutom får pristagaren möjlighet att tillbringa en vecka på Lidmangården i byn Missenträsk i norra Västerbotten.

 

Pristagare kommer att utses av en jurygrupp i samråd med Sara Lidman-sällskapets styrelse. Sara Lidman-sällskapet välkomnar nomineringar (gärna med motivering) från såväl medlemmar som övriga intresserade. Obs! sista dag för nomineringar 1 december 2012. Förslag kan skickas till styrelsen@saralidman.se

Mer information om Sara Lidman och Sara Lidman-sällskapet finns på: www.saralidman.se

Kontaktperson: Ulla Danielsson, ordförande i Sara Lidman-sällskapet

mobil: 070 369 3885

 

admin@saraSARA LIDMAN-PRISET

Kommentera