Sara Lidman-priset 2020

Sara Lidman (1923-2004) har en unik position i svensk litteratur och samtidshistoria. Hon blev älskad och hyllad som förnyare av romankonsten men också omstridd som debattör och agitator. Det passionerade engagemanget, det muntra allvaret, det goda berättarhumöret går igen i allt hon gjorde. Några gränser mellan litteratur och politik ville hon aldrig erkänna. Romanerna, de politiska artiklarna och talen överlappar ständigt varandra, i ämnen och tilltal. På samma vis som hon kände igen världens maktspel och orättvisor i sin västerbottniska hemby var Byn alltid närvarande i Världen. Allt omfattade hon med samma glöd och vältalighet – apartheidsystemets offer i Sydafrika, krigen i Sydostasien, skogsbolagens skövlingar av Norrlands urskogar och kärlekens makt att förändra människors liv.

Sara Lidman-priset har instiftats av Sara Lidman-sällskapet för att hedra hennes minne. Pristagare kan vara författare, aktivister och kulturarbetare men även föreningar och journalister som verkar i Sara Lidmans anda av passionerat motstånd och engagemang.

Priset delas ut vid Sara-dagen i Umeå lördagen den 4 april 2020. Priset delades ut första gången vid Sara-dagen i Umeå den 23 mars 2013, för att uppmärksamma 90-årsjubiléet av Sara Lidmans födelse. I samband med att Umeå utsågs till kulturhuvudstad år 2014 delades priset ut för andra gången. Därefter sker utdelning vartannat år.

I Sara Lidman-prisets anda ligger också att det är själva utmärkelsen som ger prestige. Priset består av en symbolisk gåva, en trana av slöjdaren s u r o l l e Jögge Sundqvist, och pristagaren inbjuds att medverka med föredrag eller annan form av framförande vid prisutdelningen. Dessutom får pristagaren möjlighet att tillbringa en vecka på Lidmangården i byn Missenträsk i norra Västerbotten.

Pristagare kommer att utses av en jurygrupp i samråd med Sara Lidman-sällskapets styrelse. Sara Lidman-sällskapet vill härmed uppmana allmänheten att inkomma med nomineringar (gärna med motivering). Sällskapet välkomnar nomineringar från såväl medlemmar som övriga intresserade.

Förslag kan skickas till styrelsen@saralidman.se

OBS! Sista dag för nomineringar är den 20 december 2019.

Kontaktperson: Ann Sigfridsson, ordförande

Mobiltelefonnummer: 070 – 60 60 829

Styrelsen Sara LidmanSara Lidman-priset 2020