SARA LIDMAN-PRISET 2014

SARA LIDMAN-PRISET

Sara Lidman (1923-2004) har en unik position i svensk litteratur och samtidshistoria. Hon blev älskad och hyllad som förnyare av romankonsten men också omstridd som debattör och agitator. Det passionerade engagemanget, det muntra allvaret, det goda berättarhumöret går igen i allt hon gjorde. Några gränser mellan litteratur och politik ville hon aldrig erkänna. Romanerna, de politiska artiklarna och talen överlappar ständigt varandra, i ämnen och tilltal. På samma vis som hon kände igen världens maktspel och orättvisor i sin västerbottniska hemby var Byn alltid närvarande i Världen. Allt omfattade hon med samma glöd och vältalighet – apartheidsystemets offer i Sydafrika, krigen i Sydostasien, skogsbolagens skövlingar av Norrlands skogar, kampen för ett värdigt liv i glesbygden och kärlekens makt att förändra människors liv.

Sara Lidman-priset har instiftats av Sara Lidman-sällskapet för att hedra hennes minne. Pristagare kan variera från till exempel författare, aktivister och kulturarbetare till föreningar och journalister som verkar i Sara Lidmans anda av passionerat motstånd och engagemang. Vid den första utdelningen av priset i mars 2013 tillföll det journalisten och författaren Lawen Mohtadi för hennes bok ”Den dag jag blir fri” om författaren och aktivisten Katarina Taikon.

Priset kommer att delas ut igen för andra gången vid Sara-dagen i Umeå lördagen den 29 mars 2014, i samband med firandet av Kulturhuvudstadsåret i Umeå. Därefter kommer utdelning av priset att ske vartannat år.

I Sara Lidman-prisets anda ligger också att det är själva utmärkelsen som ger prestige. Priset består av en symbolisk gåva och pristagaren inbjuds att medverka med föredrag eller annan form av framförande vid prisutdelningen. Dessutom får pristagaren möjlighet att tillbringa en vecka på Lidmangården i byn Missenträsk i norra Västerbotten.

Pristagare kommer att utses av en jurygrupp i samråd med Sara Lidman-sällskapets styrelse. Sara Lidman-sällskapet vill härmed uppmana allmänheten att inkomma med nomineringar (gärna med motivering). Sällskapet välkomnar nomineringar från såväl medlemmar som övriga intresserade.

Förslag kan skickas till styrelsen@saralidman.se

OBS! Sista dag för nomineringar är den 1 december 2013.

Kontaktperson: Ulla Danielsson, ordförande

Mobiltelefonnummer: 070 369 3885

Mer information om Sara Lidman och Sara Lidman-sällskapet: www.saralidman.se

admin@saraSARA LIDMAN-PRISET 2014

Kommentera