Sara Lidman-priset

Sara Lidman-priset 2020 tilldelas konstnären och filmaren Knutte Wester för att han med passionerat motstånd ger kropp och röst åt samhällets mest utsatta människor – från den egna farmoderns livsöde till papperslösa, flykting- och barnhemsbarn. Utan att väja för vare sig smärtan eller storheten förkroppsligar hans verk i bästa mening Sara Lidmans ord om att ”förmedla utan att förråda”. Den utstötta kvinnan bär dovhjortens krona på sin hjässa, barnet bär änglavingar på sin rygg.

Knutte Wester föddes 1977 i Eskilstuna. Han är verksam som konstnär och filmare, med ett stort antal utställningar, offentliga utsmyckningar och uppmärksammade filmprojekt bakom sig. Åren 1998-2003 utbildade han sig på Konsthögskolan vid Umeå universitet och tillbringade även ett år av utbildningstiden vid Wits University i Johannesburg, Sydafrika. Tiden i Västerbotten blev på många vis avgörande för Westers konstnärskap. Hans unika metod att jobba i nära samarbete med de människor han avporträtterar blev uppmärksammat i projektet Guldgatan 8, där han under ett års tid hade en öppen ateljé i anslutning till en flyktingförläggning i Boliden, där han ordnade workshops, berättarkvällar, bildlektioner och fotografikurser. Flyktingarnas, inte minst barnens, berättelser lade grunden både till den internationellt uppmärksammade filmen Gzim Rewind och till ett flertal skulpturer. Ett liknande projekt genomförde han senare på ett barnhem i Riga, Lettland. Det övergivna och av samhället utstötta barnets historia är en röd tråd som även knyts ihop med berättelsen om farmodern i filmen Horungen/The Bastard Child (2016).

I de offentliga miljöer där Knutte Westers skulpturer fått permanenta platser har de berättelser som flyktingbarnen förkroppsligar kommit att gripa in i och bli en viktig del av vardagen för många människor. De blir sedda, till slut. Eller som Wester själv så fint sammanfattar saken i en kommentar till verket ”Child Carrying Wings” (i Carolinaparken, Uppsala), om den pojke som är förebilden: ”Han är samtidigt alla barn i alla tider, som väntat på en plats i tillvaron och i samhället.”

Sara Lidman-priset har instiftats av Sara Lidman-sällskapet för att hedra författarens minne. I prisets anda ligger att det är själva utmärkelsen som ger prestige. Priset består av en symbolisk gåva, en trana av slöjdaren s u r o l l e Jögge Sundqvist, och möjligheten att tillbringa en vecka på Lidmangården i Missenträsk i norra Västerbotten. Priset utdelas vid Sara-dagen som äger rum lördagen den 4 april kl 13.00 på Umeå kulturhus Väven-scenen. Årets Sara-dag har temat ”Hjortronlandet och de onyttiga rymderna”. Under dagen deltar litteraturvetaren Anna Salomonsson som ger ett postkolonialt perspektiv, skådespelaren Ellenor Lindgren läser högt ur Saras bok, idéhistorikern och professorn i miljöhistoria Sverker Sörlin ger referenser till idag. Dagen avslutas med att Knutte Wester tar emot priset.

För mer information, kontakta Ann Sigfridsson, Sara Lidman-sällskapets ordförande, telefon: 070 – 606 08 29 mail: styrelsen@saralidman.se hemsida: www.saralidman.se

Styrelsen Sara LidmanSara Lidman-priset