Stockholms-avdelningens höstarrangemang

Måndag 22 oktober kl 18.00

en dag kring den sk ”Bilderberg”-gruppen

”Kamrater! Därinne sitter nu en junta av vår tids rikaste män, som en ockupationsmakt i ett högkvarter…”

Så inleder Sara Lidman sitt tal vid mötet utanför Saltsjöbadens hotell, där Bilderberggruppen sammanträdde den 12 maj 1984. Bilderberggruppen har årligen möten med 120-150 inbjudna deltagare representerande makteliten inom affärs- och industrivärd, media och politisk verksamhet. Någon officiell rapportering från mötena äger inte rum trots att företrädare för mediabranschen deltar. Det första mötet ägde rum 29 maj 1954 på Hotel de Bilderberg i Oosterbeck. Stadsminister Fredrik Reinfeldt och andra svenska ministrar har deltagit vid ett flertal tillfällen. Sara talar om ”skammens dag”, en skam, som borde vara tydlig även idag.

* Litteraturvetaren Birgitta Holm tar upp situationen kring talet och hur Sara Lidman under ett halvt sekel gått in i de stora samtidsfrågorna, från 1950-talets debatt om svenskt atomvapen till anfallet mot Irak 2003

* Skådespelaren Frida Röhl läser saras tal

* Nationalekonomen Stefan de Vylder reflekterar över temat ”samtidens skändligheter” – vilken dom kommer framtiden att fälla över vår samtid?

Arr. Sara Lidman-sällskapet i samarr. med ABF-Stockholm

admin@saraStockholms-avdelningens höstarrangemang

Kommentera