Välkommen till invigningen av ”Lev!” lördag 17 november 2012 kl 15

Den 16 november invigs Umeås nya centralstation i samband med höstljus och dagen därpå 17 november invigs Lev! av FA+, ett gigantiskt konstverk tillägnat Sara Lidman för att betrakta, lyssna till, känna och vistas i.

Konstverket i den nya stationen skapar ett nytt stadsrum i Umeå. Konstverket smyckar inte den nya Hagatunneln utan omfamnar och ÄR det nya tunneln. Uppdragsgivare till verket är Umeå kommun som samverkar med Trafikverket i byggandet.

Det började med att inför byggandet av det nya resecentret för Bottniabanan frågade Sara Lidmansällskapet om det kunde vara möjligt att installera Sara Lidmans citat så som de Strindbergcitat som finns i Stockholm på Drottninggatan. Umeås konstintendent Lars Sahlin tog frågan vidare till FA+, konstnärerna bakom citat verket i Stockholm, och visst skulle de kunna göra det. Efter att ha träffat White arkitekter som ritat tågstationen och sett deras ritningar såg FA+ flera möjligheter till att lyfta hela bygget till en högre konstnärlig nivå, med en säkrare och mer trivsam miljö för allmänheten som direkt konsekvens. De skissade på flera olika förslag som Umeå kommun efter noggranna överväganden bestämde sig för att genomföra.

Huvuddelen i konstverken Lev! är en glasvägg som är 170 meter lång och täcker en yta på 700 kvadratmeter vilket gör det till ett av Europas största glaskonstverk. Väggen består av 186 dubbla glasrutor där varje ruta har försetts med ett unikt fotomotiv. Bildernas motiv är tagna på en tågresa (från Missenträsk – Jörn Saras födelse och uppväxtort till Umeå där hon bodde sina sista år) och är bearbetade så att de har blivit nästan abstrakta, de är tryckta direkt på glasen med en ny teknik med bestående färger som ger fotokvalitet (state-of-art teknik). På bakgrunden tillkommer motiv av vilda blommor som är plockade runtomkring Saras hus i Missenträsk och tjugotre noggrant utvalda citat ur Lidmans författarskap. Väggen är belyst inifrån och innehåller ljud ur 16 kanaler, fyra av kanalerna är interaktiva, om man trycker på en bestämd punkt på väggen så sätter man igång olika ljud: Sara Lidman läser en dikt, Sara Lidman talar om Vietnam, Sydafrika osv. På ett ställe kan man höra klockan i familjen Lidmans hus i Missenträsk och på ett annat ordlexikon från bondska till schwänschkan läst av grannen i Missenträsk Lars Sundqvist och vännen, skådespelaren Lena Granhagen.

När Sara Lidman signerade böcker la hon till sin piktur med orden Lev! som en uppmaning att ta itu med livet och leva det fullt ut. Samma piktur återkommer i monumental storlek i form av en blankpolerad metallskylt i slutet av tunneln där man speglar sig i ordet Lev! Samma piktur återkommer som en uppvärmd och en underifrån belyst sittbänk på gatunivå bredvid stationshuset, en ny mötesplats: Vi ses vid Lev! när du kommer till Umeå!

Det finns också en taktil nivå. Mittemot den upplysta fotoväggen finns ett Lidmanscitat i Braille (punktskrift) tillverkad av brädor från familjen Lidmans utängeslador i Missenträsk, trä som blånat av tid och väder för de som inte kan njuta färgerna men av ljudet och texten i punktskrift.

Och så det som var början på hela projektet: Sara Lidmancitat i asfalten i den nya cykelbanan så som Sara Lidmansällskapet önskade sig. 11 citat finns på banan, här varsamt lagda med en ny teknik utvecklad just för Umeå. Allmänheten har kommit in med stora mängder citatförslag till sällskapet som av Sara Lidmankännare i samråd med FA+ sållats till ett trettiotal. Med den här gestaltningen har Umeå blivit den femte staden i Världen som hyllar en bortgången författare genom sin text för nya generationer läsare genom den senaste volymen i FA+ THE UNIVERSAL LIBRARY, som kallas Ume Lev!

En förbipasserande umebo tittade på det centrala partiet i Umeås nya stadsrum med texten ”Jag vill se snön brinna” och upplyft sa NU har Ume blivit en världsstad!

Varmt välkommen till invigningen lördag den 17 november, kl. 15.00, vid Umeå centralstation, i nya gång- och cykeltunneln mellan Haga och järnvägsstationen.

Umeå kultur,

konstenheten

admin@saraVälkommen till invigningen av ”Lev!” lördag 17 november 2012 kl 15

Kommentera