Varmt välkommen till Sara Lidman-sällskapets årsmöte lördag 26 mars kl 17.00

Umeå 2022-02-23

Kära Sara-vän!
Du får detta meddelande för att du varit medlem i Sara Lidman-sällskapet under 2021. Sällskapet har ca 200 medlemmar, främst i Skellefteå, Stockholm och Umeå. Antal medlemmar är ganska jämnt fördelade mellan dessa orter. Knappt 20-talet finns på andra orter i Sverige och i Danmark. Styrelsen framför sitt varmaste tack för att du stödjer oss som medlem!

Under några år har våra möjligheter att anordna arrangemang varit begränsade. Blickarna riktas nu främst mot 2023 och 100-årsfirandet av Sara Lidmans födelse.

Nytt år – nytt medlemskap!
För dig som önskar förnya ditt medlemskap är medlemsavgiften som tidigare 150 kr för vuxen, 125 kr för tillkommande familjemedlem, 75 kr för ungdomar under 26 år samt 300 kr för institutioner som bibliotek, skolor, studieförbund. OBS – ingen inbetalningsavi kommer att sändas ut – förnya ditt medlemskap enligt nedan.
Plus Giro 47 62 02 – 7. Medlemsavgift kan även betalas med Swish till konto: 123 240 75 42. Ange vem/vilka inbetalningen gäller och vilken mailadress och postadress du vill att medlemsutskicken ska gå till! Får du INTE våra mailutskick så meddela detta till styrelsen@saralidman.se

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Lördag den 26 mars kl 17.00. Lokal Bokcafé Pilgatan, Umeå.
VARMT VÄLKOMNA

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.saralidman.se senast en vecka innan årsmötet.

Efter att årsmötet avslutats inbjuds till vegetarisk buffé. Kostnad 150 kr/pers.
Anmälan till buffé senaste 18 mars.
Anmälan sker till styrelsen@saralidman.se
eller till ordförande Ann Sigfridsson, 070-60 60 829.

Vänliga hälsningar från Sara Lidman-sällskapets styrelse
genom Ol’förarn Ann Sigfridsson

LEV!

Styrelsen Sara LidmanVarmt välkommen till Sara Lidman-sällskapets årsmöte lördag 26 mars kl 17.00