VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET

Normal 0 0 1 33 190 1 1 233 11.1287 0 21 0 0

Årsmöte

Årsmöte för Sara Lidman-sällskapet hölls den 26 mars 2011 på Bokcafé Pilgatan.

Styrelse

Sara Lidman-sällskapets har under verksamhetsåret
letts av den styrelse som utsågs vid årsmötet och som består av följande
personer:

admin@saraVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET

Kommentera