VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET

Normal 0 0 1 237 1354 11 2 1662 11.1287 0 21 0 0

Årsmöte

Årsmöte för Sara Lidman-sällskapet hölls den 26 mars 2011 på Bokcafé Pilgatan.

Styrelse

Sara Lidman-sällskapets har under verksamhetsåret letts av den styrelse som utsågs vid årsmötet och som består av följande personer:

Ordförande: Ulla Danielsson (Umeå-> t o m 2013), sekreterare: Annelie Bränström Öhman (Umeå -> t o m 2013), kassör: Sven Lundberg (Umeå -> t o m 2012),

Ordinarie ledamöter: Erik Danielsson (Umeå-> t o m 2013), Gudrun Nordborg (Umeå -> t o m 2013), Anita Persson (Stockholm -> t o m 2012), Bernt Ämting (Umeå -> t o m 2012),

Ersättare: Erik Jonsson (Umeå -> t o m 2012), Birgitta Löwander (Stockholm -> t o m 2012), Liselotte Åström (Umeå -> t o m 2012)

Revisorer och valberedning

Som revisorer för Sara Lidman-sällskapet har fungerat Jan-Olov Carlsson (ordinarie) och Erik Bohman (ersättare). Valberedning har bestått av Stephen Goldin, George Andersson och Annika Edlund.

Styrelsemöten

Sällskapet har under verksamhetsåret haft sammanlagt sju protokollförda styrelsemöten (19 april, 31 maj, 23 augusti, 27 september, 22 november 2011 samt 7 februari, 20 februari 2012) som i samtliga fall har hållits i Bokcafé Pilgatans lokaler i Umeå.

Medlemsavgift och antal medlemmar

Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 150 kr/år. Antal medlemmar: se bilaga.

Ekonomisk redovisning

Se bilaga.

Verksamhet och arrangemang

Se bilaga ”Olförar’ns Berättelse

Samarbeten

Se bilaga ”Olförar’ns Berättelse

Umeå 31 mars 2012

Ulla Danielsson Sven Lundberg Annelie Bränström Öhman

Erik Danielsson Gudrun Nordborg Bernt Ämting

Anita Persson Birgitta Löwander Liselotte Åström

Erik Jonsson

 

admin@saraVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET

Kommentera